Cara Membeli Motel

Motel dan hotel menyediakan penginapan kepada pengunjung, dan perniagaan ini terletak di hampir setiap bandar. Memiliki sebuah motel boleh menjadi perniagaan yang menguntungkan. Tetapi tidak setiap motel akan berjaya. Sekiranya anda mempertimbangkan untuk membeli sebuah motel dan menjalankan perniagaan, lakukan kerja rumah anda untuk menentukan apakah ini merupakan usaha perniagaan yang tepat untuk anda.

1

Dapatkan pra-kelulusan untuk pembiayaan. Sekiranya anda memerlukan pinjaman bank untuk membeli motel, hantarkan permohonan anda dan dokumentasi lain yang diperlukan (penyata cukai dan penyata bank) dan dapatkan persetujuan untuk pembiayaan terlebih dahulu.

2

Rancang bermalam untuk membantu anda menilai kualiti motel. Motel yang menawarkan perkhidmatan yang buruk dan penginapan yang tidak selesa atau mereka yang mempunyai reputasi buruk tidak akan berkembang maju.

3

Hubungi pejabat perancang bandar. Sebelum menawar di motel, berbincanglah dengan seseorang di pejabat perancang bandar untuk membincangkan rancangan untuk kawasan atau jalan raya yang berdekatan dengan motel. Pembesaran jalan raya atau projek pembinaan yang akan datang boleh memberi kesan kepada perniagaan masa depan.

4

Minta penyata kewangan. Sebagai bakal pembeli harta tanah, anda boleh meminta untuk menyemak rekod kewangan motel sejak tiga tahun kebelakangan ini. Dokumen-dokumen ini akan mendedahkan maklumat penghunian, perbelanjaan operasi dan wang tunai yang ada.

5

Ketahui pertandingan. Untuk mengembangkan perniagaan motel yang berjaya, kekal berdaya saing adalah kunci. Lakukan kajian mengenai hotel dan motel lain di kawasan ini. Dapatkan maklumat mengenai kadar penghunian, reputasi dan tempat penginapan rata-rata.

6

Runding harga. Berdasarkan maklumat yang diterima dari penyelidikan pertandingan anda, pejabat perancang bandar dan pemeriksa harta tanah, menawarkan harga yang berpatutan untuk harta tanah. Bekerja dengan broker dan Realtor anda untuk menentukan harga. Pemilik motel semasa akan menerima atau mengemukakan tawaran balas. Masukkan tawaran anda klausa yang menyatakan "tertakluk kepada pemeriksaan yang memuaskan."

7

Jadualkan pemeriksaan. Membeli motel melibatkan tanggungjawab untuk pembaikan dan perbelanjaan lain yang tidak dijangka selepas pembelian. Minta profesional untuk memeriksa harta tanah untuk memastikan kawasan seperti elektrik, paip dan struktur selamat dan berfungsi dengan baik. Pemeriksa juga memberikan anggaran kos untuk pembaikan. Teruskan dengan pembelian jika motel tidak memerlukan pembaikan yang banyak, atau minta pemilik semasa membuat pembaikan sebelum tarikh penjualan.