Hak Pemegang Saham Minoriti C Corporation

Beberapa garis panduan persekutuan melindungi hak pemegang saham minoriti dalam syarikat C. Hak pemegang saham minoriti adalah domain negara di mana syarikat itu ditubuhkan, walaupun beberapa hak asas berlaku di semua, atau sebagian besar, negara. Pemegang saham minoriti adalah pemegang saham yang kepentingan pemilikannya kurang daripada 50 peratus saham tertunggak syarikat. Walau bagaimanapun, pemegang saham minoriti mungkin sangat berpengaruh jika kepentingan pemilikan mereka agak besar atau jika mereka adalah pelabur aktivis yang terkenal.

Hak Akses ke Rekod Korporat

Pemegang saham minoriti di syarikat C yang berpusat di mana-mana negeri mempunyai hak untuk melihat rekod syarikat dan penyata kewangan. Permintaan untuk melihat dokumen syarikat dibuat secara bertulis, dan pemegang saham minoriti sering bertanggung jawab atas segala perbelanjaan penyalinan yang berkaitan dengan permintaan tersebut. Dokumen yang mesti disediakan merangkumi catatan semua minit mesyuarat pemegang saham dan dewan pengarah, rekod perakaunan, penyata kewangan, pendahuluan atau perbelanjaan yang dibayar kepada mana-mana pekerja syarikat dan maklumat mengenai kemungkinan tawaran sekunder saham syarikat.

Hak untuk Mengharapkan Pematuhan Pengurusan

Pemegang saham minoriti berhak untuk mengharapkan pegawai dan pengarah syarikat untuk menunjukkan prestasi terbaik syarikat dan mematuhi piawaian yang dinyatakan dalam perjanjian pemegang saham. Pemegang saham minoriti boleh menghalang pengarah daripada terlibat dalam urus niaga syarikat sekiranya mereka mengalami konflik kepentingan. Pemegang saham boleh menyoal pegawai dan pengarah mengenai keputusan yang mempengaruhi operasi syarikat dan boleh menuntut tuntutan penindasan hak pemegang saham minoriti.

Hak untuk Mendapat Manfaat daripada Pegangan

Pemegang saham minoriti mempunyai hak terhad untuk mendapat keuntungan daripada operasi syarikat, termasuk menerima dividen dan dapat menjual saham syarikat untuk keuntungan. Dalam praktiknya, hak-hak ini dapat dibatasi oleh keputusan pegawai syarikat untuk tidak membayar dividen atau membeli saham dari pemegang saham. Pengurusan sering percaya bahawa pendapatan tertahan boleh menghasilkan pulangan yang lebih tinggi bagi pemegang saham sekiranya dana tersebut digunakan untuk memanfaatkan peluang pelaburan yang berpotensi menghasilkan pulangan yang lebih tinggi bagi pemegang saham dalam bentuk keuntungan modal berbanding dengan dividen.

Hak untuk Mengendalikan

Pemegang saham minoriti mempunyai kemampuan untuk menunda atau membatalkan pengambilalihan syarikat lain jika cukup banyak pemegang saham minoriti yang bersatu untuk membentuk kepentingan suara majoriti. Jumlah suara yang diperlukan untuk memperoleh majoriti berbeza-beza dari negeri ke negeri. Di beberapa negeri, menegaskan kawalan memerlukan sekurang-kurangnya 50.1 peratus saham tertunggak, sementara di negeri lain "supermajority," biasanya dua pertiga, diperlukan. Pemegang saham minoriti berhak memilih pengarah, yang merupakan cara menguruskan perniagaan. Pemegang saham juga dapat mengemukakan inisiatif untuk diundi oleh pemegang saham. Apabila pemegang saham aktivis mendedahkan kedudukan dalam saham syarikat, mereka sering mengalami perubahan, menggunakan beberapa taktik untuk mempengaruhi pengurusan. Pelabur seperti Carl Icahn,Bill Ackman dan Daniel Loeb terkenal kerana mengumpulkan saham dalam syarikat untuk mendapatkan kedudukan di dewan pengarah. Mereka mahir menggunakan media untuk meminta pemegang saham minoritas lain untuk memilih mereka jika terjadi konflik langsung dengan pasukan pengurusan syarikat.