Apakah Kelebihan & Kekurangan Perakaunan Kaedah Tinggi-Rendah?

Perbelanjaan tetap dan berubah bermaksud perkara yang berbeza bagi akauntan. Perbelanjaan tetap tetap tidak berubah sepanjang tahun. Perbelanjaan ini berkurang apabila pengeluaran meningkat. Perbelanjaan berubah tidak berubah seunit. Kos berubah akan meningkat apabila penjualan meningkat. Akauntan mengasingkan perbelanjaan tetap dan berubah dengan kaedah tinggi-rendah. Beberapa kelebihan dan kekurangan terdapat dalam kaedah ini.

Pelbagai Langkah

Kelemahan lain dari kaedah tinggi-rendah adalah bilangan langkah yang diperlukan untuk melakukan analisis ini. Akauntan perlu mengumpulkan data bulanan mengenai perbelanjaan yang dianalisis dan unit aktiviti. Akauntan menyenaraikan setiap set data dan mengenal pasti nilai tinggi dan rendah. Dia mengira perbezaan antara set nilai ini. Dia membahagikan perbezaan dolar dengan perbezaan aktiviti untuk mengira kos per unit aktiviti, atau aktiviti berubah-ubah. Dia menggandakan kos berubah seunit dengan jumlah aktiviti untuk mengira jumlah kos berubah. Dia mengurangkan jumlah kos berubah dari jumlah kos untuk menentukan kos tetap. Setiap langkah tambahan meningkatkan potensi kesalahan.

Anggarkan

Kelemahan kaedah tinggi-rendah adalah hasilnya adalah anggaran, bukan angka yang tepat. Seorang akauntan yang perlu mengetahui jumlah dolar tetap dari perbelanjaan tetap setiap bulan harus menghubungi penjual secara langsung.

Analisis Tidak Formal

Satu kelebihan kaedah tinggi-rendah adalah kekurangan formaliti yang diperlukan. Akauntan dapat menganalisis nombor ini dengan menggunakan data dari perbelanjaan bulanan dan tahap aktiviti. Dia tidak perlu menghubungi sesiapa di luar syarikat untuk menentukan perbelanjaan tetap atau kadar berubah seunit.

Data Terhad

Kelebihan lain kaedah ini ialah hanya memerlukan dua set nombor untuk mengira kos tetap dan berubah. Ini termasuk tahap aktiviti dan jumlah kos. Akauntan mengkaji urus niaga kewangan untuk akaun tersebut selama beberapa bulan untuk mendapatkan jumlah kos keseluruhan. Dia menyemak rekod jabatan untuk menentukan tahap aktiviti pada bulan-bulan yang sama. Setelah mengumpulkan data dari dua tempat ini, akauntan mempunyai semua maklumat yang dia perlukan untuk melakukan analisis.