Cara Mengira Nisbah Liputan Hutang

Nisbah liputan hutang menunjukkan kemampuan syarikat untuk membayar hutangnya. Nisbah liputan hutang membandingkan aliran tunai yang dimiliki syarikat dengan jumlah hutang yang masih harus dibayar oleh syarikat. Nisbah perlindungan hutang di bawah 1 bermaksud syarikat pada masa ini tidak dapat melunaskan semua hutangnya. Nisbah liputan hutang mendekati sifar boleh menjadi amaran bahawa syarikat berada dalam keadaan kewangan yang sangat buruk. Sebarang nisbah liputan hutang di atas 1 menunjukkan bahawa syarikat dapat membayar balik semua hutangnya.

1

Tentukan aliran tunai dari operasi, dividen yang dibayar dan jumlah hutang syarikat. Aliran tunai dari operasi adalah jumlah tunai dari aktiviti perniagaan. Jumlah ini akan berada di bawah bahagian operasi pada penyata aliran tunai syarikat. Dividen akan dibuat dalam penyata pendapatan syarikat. Jumlah hutang akan dimasukkan ke dalam kunci kira-kira syarikat di bawah liabiliti. Sebagai contoh, syarikat mempunyai aliran tunai $ 400,000 dari operasi dan membayar dividen $ 50,000 tahun ini. Jumlah hutang adalah $ 500,000.

2

Kurangkan dividen dari aliran tunai dari operasi. Contohnya, $ 400,000 tolak $ 50,000 sama dengan $ 350,000.

3

Bahagikan nombor yang dikira dalam Langkah 2 dengan jumlah hutang. Contohnya, $ 350,000 dibahagi dengan $ 500,000 sama dengan 0.7 atau nisbah liputan hutang 70 peratus.