Cara Mendapatkan Rujukan Kredit Syarikat

Salah satu cabaran unik untuk memiliki perniagaan adalah memutuskan kepada siapa untuk memberi kredit. Walaupun mudah untuk melihat bahawa menawarkan syarat kredit meningkatkan pendapatan, keuntungan dari proses ini ditingkatkan oleh kemungkinan kerugian dari masalah piutang akaun. Anda mesti melakukan lebih daripada sekadar menghubungi biro kredit untuk menyiasat perniagaan untuk mendapatkan rujukan kredit, tetapi anda tidak mahu merosakkan hubungan anda dengan syarikat itu dengan seolah-olah tidak mempercayai hubungan perniagaan anda. Ada beberapa perkara yang perlu anda lakukan untuk mematuhi undang-undang diskriminasi pemerintah dan menjaga hubungan perniagaan anda.

1

Kembangkan skala penilaian kuantitatif untuk laporan kredit perniagaan calon kreditur, data rujukan kredit dan kesihatan kewangan. Mendokumentasikan spesifik metodologi anda dalam menilai kategori ini. Jangan berbeza dari skala penggredan ini.

2

Rancang aplikasi kredit yang merupakan keluhan dengan Equal Opportunity Credit Act, juga disebut Peraturan B, yang melindungi terhadap diskriminasi pinjaman berdasarkan kelas yang dilindungi. Terdapat aplikasi kredit generik yang tersedia di banyak kedai bekalan pejabat dan dalam talian, tetapi sahkan dengan pengacara perniagaan anda bahawa sebarang bentuk yang anda gunakan mematuhi undang-undang perbankan.

3

Sertakan maklumat hubungan permohonan kredit untuk pihak yang bertanggungjawab, nombor pengenalan majikan (EIN) dan nombor cukai penjualan syarikat, jumlah tahun beroperasi, nama sebelumnya dan pendapatan tahunan kasar.

4

Minta sekurang-kurangnya tiga rujukan kredit perniagaan. Ini mestilah perniagaan yang pelanggan anda mempunyai syarat bersih.

5

Reka bentuk pendedahan kredit asas yang memberi anda hak untuk menyiasat kredit perniagaan dan pemilikan utama, jika ada. Wajibkan pemilik menandatangani ini, menjamin jaminan pembayaran peribadi. Sahkan kesahihan borang anda dengan peguam perniagaan anda.

6

Hubungi salah satu daripada empat biro kredit perniagaan utama untuk meminta laporan kredit perniagaan. Dun & Bradstreet pakar dalam kredit perniagaan dan, walaupun selalunya lebih mahal, akan memberikan maklumat yang lebih mendalam. Ini terutama berlaku sekiranya syarikat tersebut mempunyai hubungan yang ada dengan D&B dan mempunyai nombor pengenalan DUNS.

7

Fakskan agensi pelaporan kredit melalui aplikasi, pendedahan dan borang yang perlu anda isi dari laman web syarikat pelapor kepada jabatan kreditnya. Anda akan menerima laporan kredit untuk dianalisis oleh perniagaan.

8

Selidiki pembayaran lewat, caj dan cacat cela lain dalam laporan kredit. Minta penjelasan dari pemiutang yang berpotensi, jika perlu. Mendokumentasikan semua yang anda bincangkan dan sahkan.

9

Hubungi semua rujukan kredit. Penyataan pendedahan faks kepada mereka seperti yang diminta. Tanya berapa kali dan berapa lama calon pemiutang terlambat dengan syarat kreditnya.

10

Bandingkan semua maklumat pada aplikasi anda dengan rekod kerajaan, termasuk nombor cukai penjualan dan EIN. Sahkan nama pemiliknya dengan pejabat setiausaha negara.

11

Buat keputusan anda, dan balas pelanggan anda dengan segera. Sahkan dengan peguam anda sama ada negara anda memerlukan pendedahan penurunan kredit.