Cara Membahagi Tetingkap Kepada Dua Panel di Excel

Microsoft Excel membolehkan anda membahagikan tetingkap Excel menjadi panel berasingan pada lembaran kerja yang sama. Ini membolehkan anda mengerjakan pelbagai bidang pada hamparan tanpa perlu menatal di antara mereka atau kehilangan laman data rujukan penting. Anda boleh membelah tetingkap secara mendatar, menegak atau keduanya hingga empat panel berbeza. Apabila anda selesai bekerja dalam mod tetingkap perpecahan, Excel membolehkan anda dengan cepat membuang panel pemisah satu demi satu, atau sekaligus.

1

Buka hamparan anda di Microsoft Excel.

2

Klik bar mendatar pendek di bahagian atas bar tatal kanan dan seret pemisah mendatar ke lokasi yang anda mahukan. Melakukannya memecah tingkap secara mendatar. Sebagai alternatif, klik dan seret bar menegak pendek di sebelah kanan bar tatal bawah untuk membelah tetingkap secara menegak.

3

Klik dua kali garis pemisah mana pun untuk membuangnya. Sebagai alternatif, klik "Split" dari kumpulan Window pada tab View untuk membuang semua pemisah.