Apakah Perbezaan Antara Sijil Pengecualian & Penjualan Semula Negeri?

Sijil pengecualian dan sijil penjualan semula adalah dokumen yang sangat serupa dengan perbezaan utama ialah sijil pengecualian tidak memerlukan nombor ID pembayar cukai yang sah. Sijil penjualan semula adalah dokumen yang diberikan kepada penjual sebagai pertukaran untuk tidak membayar cukai penjualan dan penggunaan ketika pembeli sekumpulan barang bermaksud menjual kembali barang tersebut. Borang boleh sedikit berbeza mengikut negeri, tetapi umumnya serupa, dan negeri menerima izin cukai penjualan dari negeri lain. Beberapa negeri, seperti New Hampshire, tidak memerlukan sijil pengecualian atau sijil penjualan semula kerana mereka tidak mempunyai cukai jualan.

Keperluan Perakuan Jual Semula

Sijil penjualan semula memerlukan banyak butiran yang berbeza untuk dianggap sah. Pembeli mesti memberikan nama dan alamatnya beserta nombor permit cukai jualannya. Sijil penjualan semula juga mesti mengandungi keterangan mengenai barang yang dijual dengan rancangan untuk dijual semula. Orang yang merancang untuk melakukan penjualan semula juga mesti memberikan beberapa maklumat latar belakang mengenai jenis perniagaan yang dimilikinya. Sijil tersebut juga harus mengandungi nama dan alamat pembekal, yang menjual barang tersebut kepada orang yang merancang untuk menjual semula. Dan pembeli, yang berjanji untuk menjual semula barang, mesti menandatangani dan menandatangani borang tersebut.

Nota Perakuan Jual Semula

Pembeli barang yang dimaksudkan untuk dijual semula mesti memberikan sijil penjualan semula. Kehadiran permit cukai penjualan atau nombor ID pembayar cukai tidak akan mencukupi. Salinan faks sijil penjualan semula dibenarkan. Penjual mesti menerima sijil penjualan semula dalam masa 60 hari dari penjualan. Sekiranya pembeli dengan curang memberikan sijil penjualan semula kepada penjual --- misalnya, pembeli tidak berniat menjual semula barang --- sijil penjualan semula tidak sah secara automatik, dan cukai penjualan akan segera jatuh tempo.

Syarat Sijil Pengecualian Negeri

Seperti yang dinyatakan di atas, sijil yang dikecualikan serupa tetapi digunakan dalam keadaan di mana nombor pembayar cukai mungkin tidak tersedia. Sijil mestilah mempunyai nama dan alamat pembeli, keterangan mengenai produk yang dibeli atau disewa, mengapa pembeli dikecualikan cukai dan mesti ditandatangani dan diberi tarikh oleh pembeli. Sebagai tambahan, penjual mesti sekali lagi memberikan nama dan alamatnya. Di samping itu, sijil yang dikecualikan oleh negara mesti menyertakan pernyataan yang mengakui bahawa pembeli menerima hakikat bahawa jika pembeli mengklaim kelayakan cukai penjualan secara tidak wajar, pembeli akan dikenakan cukai penjualan.

Kelayakan Perakuan Pengecualian Negeri

Undang-undang cukai penjualan setiap negeri mungkin mempunyai jenis organisasi tertentu, termasuk badan amal, yang dikecualikan cukai tetapi tidak mempunyai sijil penjualan semula. Terdapat banyak pengecualian yang berbeza, serta jenis kumpulan atau pembelian yang dikecualikan, dan prosedur ini berbeza dari negeri ke negeri. Pengecualian itu merangkumi pelbagai topik juga: Texas merangkumi pengecualian terhadap barang dari haiwan yang dibeli dari tempat perlindungan haiwan bukan untung hingga penjualan dengan suku India.