Apakah Teori Motivasi dalam Organisasi?

Syarikat bergantung pada pekerjanya untuk menghasilkan produk atau memberikan perkhidmatan tepat pada masanya. Dan sementara pekerja dapat dengan mudah mempelajari tugas dan prosedur yang diperlukan untuk menjalankan peranannya, organisasi dapat memperoleh keuntungan dari memberikan insentif motivasi untuk prestasi kerja yang luar biasa. Teori motivasi dalam organisasi mempunyai kaitan dengan cara syarikat memotivasi pekerjanya untuk berprestasi sebagai kumpulan dan dalam peranan pekerjaan individu mereka.

Pengurusan Organisasi

Cara organisasi menguruskan pekerjanya memainkan peranan penting dalam mempengaruhi tahap produktiviti dan moral. Organisasi berfungsi secara keseluruhan untuk mencapai objektif yang dinyatakan dan juga berfungsi sebagai sekumpulan jabatan individu. Oleh yang demikian, pengurusan organisasi berlaku di peringkat syarikat dan juga di peringkat jabatan. Amalan pengurusan organisasi sering menggabungkan teori motivasi untuk memanfaatkan sumber manusia syarikat dengan sebaik-baiknya. Akibatnya, organisasi menggunakan teori motivasi untuk mengembangkan sistem yang mempromosikan persekitaran kerja yang produktif di peringkat jabatan dan organisasi.

Sistem Ganjaran

Penggunaan sistem ganjaran dalam amalan pengurusan organisasi menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori harapan dan teori pengukuhan, dua dari banyak teori motivasi yang digunakan oleh organisasi. Teori harapan meninjau bagaimana pekerja merasakan hubungan antara usaha yang mereka lakukan dan ganjaran yang diharapkan untuk mencapai sesuatu tujuan. Semakin tinggi tahap jangkaan, pekerja menjadi lebih bermotivasi. Teori pengukuhan menggunakan insentif, seperti kenaikan pangkat atau kenaikan gaji, sebagai cara untuk mengukuhkan prestasi kerja yang baik. Teori pengukuhan juga menggunakan peneguhan negatif untuk mencegah prestasi kerja yang buruk dan juga tingkah laku yang tidak sesuai, seperti sikap negatif.

Persepsi Pekerja

Persepsi individu dari pihak pekerja boleh memainkan peranan dalam pendekatan teori motivasi yang digunakan oleh organisasi. Satu pendekatan, yang dikenali sebagai teori ekuiti, mengkaji bagaimana pekerja merasakan ganjaran yang diberikan sebagai ganti tugas yang mesti mereka selesaikan. Apabila pekerja melihat usaha mereka dan ganjaran yang dihasilkan sebagai pertukaran yang setara, tahap motivasi meningkat. Teori ekuiti juga mempertimbangkan kesan amalan yang tidak setara dari segi bagaimana pekerja melihat ganjaran yang diterima oleh rakan sekerja. Pekerja mungkin merasakan ketidaksamaan dalam kes di mana pekerja lain mendapat ganjaran yang lebih baik atau lebih bernilai daripada yang lain. Apabila ini berlaku, tahap motivasi pekerja dan prestasi kerja mungkin menurun akibat perlakuan tidak adil atau tidak adil terhadap pekerja yang berbeza.

Produktiviti

Oleh kerana produktiviti pekerja mendorong kemajuan syarikat, banyak organisasi memasukkan penetapan tujuan sebagai pendekatan motivasi untuk mempromosikan produktiviti pekerja. Teori penetapan matlamat menganggap pekerja menjadi termotivasi ketika berusaha mencapai tujuan dan objektif yang ditentukan. Beberapa organisasi mungkin memberikan tugas penetapan tujuan kepada pengurus jabatan atau mendorong pengurus untuk mendapatkan input dari pekerja ketika mengembangkan tujuan dan objektif. Teori penetapan matlamat berfungsi paling baik apabila pekerja mempunyai pemahaman yang jelas tentang matlamat dan tugas yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Maklum balas berterusan mengenai prestasi pekerja juga dapat berfungsi sebagai alat motivasi untuk mendorong produktiviti pekerja.