Konsep Perancangan Agregat

Apabila anda menerapkan perancangan agregat untuk organisasi, anda cuba membuat rancangan yang memberi kesan kepada seluruh organisasi dan bukan segmen individu dalam organisasi. Salah satu tujuan utama perancangan agregat adalah untuk membuat rancangan yang menggunakan sumber-sumber organisasi untuk memenuhi atau melampaui permintaan yang diharapkan. Sebuah syarikat menggunakan perancangan agregat untuk membuat keputusan jangka panjang, pertengahan dan jangka pendek yang memberi kesan langsung kepada syarikat.

Apa itu Perancangan Agregat

Perancangan agregat adalah jenis perancangan kapasiti yang melihat cakrawala waktu tertentu, biasanya antara dua bulan dan 10 tahun. Perancangan agregat mempertimbangkan rancangan perniagaan dan pemasaran tahunan dan menerjemahkan rancangan ini ke dalam pengeluaran untuk jangka masa tertentu. Syarikat yang mempunyai pengeluaran berdasarkan faktor seperti musim atau variasi lain yang memerlukan penyesuaian kapasiti biasanya akan mendapat keuntungan dari perancangan agregat. Dengan berjaya merancang pemboleh ubah ini melalui perancangan agregat, organisasi dapat membantu mengawal kerugian besar.

Keputusan Jangka Panjang

Ukuran syarikat akan menentukan jangka masa keputusan jangka panjang anda yang dibuat melalui konsep perancangan agregat. Perancangan agregat jangka panjang biasanya melibatkan jangka masa dua hingga 10 tahun. Pembuatan keputusan jangka panjang harus dimulakan dengan syarikat memeriksa tujuan dan objektif untuk jangka waktu tersebut. Istilah keputusan ini berkaitan dengan pemilihan produk dan perkhidmatan dan merangkumi semua aspek pengeluaran. Perancangan agregat jangka panjang merangkumi perancangan produk dan pasaran, perancangan kewangan dan perancangan sumber. Perancangan sumber mengenal pasti kemudahan dan kakitangan yang diperlukan untuk mencapai objektif pengeluaran jangka panjang.

Keputusan Pertengahan

Keputusan pertengahan mempengaruhi tahap pekerjaan dalam organisasi. Secara khusus, melalui perancangan agregat pertengahan organisasi akan memeriksa kapasiti output tenaga kerja. Perancangan ini juga mempengaruhi keupayaan membuat keputusan jangka pendek. Perancangan agregat pertengahan juga merangkumi banyak aspek tambahan syarikat, termasuk perancangan pengeluaran dan menetapkan keperluan output. Selanjutnya, perancangan agregat pertengahan melihat kumpulan produk utama dan mengukur jam kerja yang diperlukan untuk membuat kumpulan produk. Perancangan agregat pertengahan biasanya akan melihat cakrawala waktu berjumlah 12 hingga 18 bulan.

Keputusan Jangka Pendek

Setelah syarikat membuat keputusan jangka panjang dan pertengahan, syarikat itu harus membuat rancangan agregat jangka pendeknya. Keputusan perancangan agregat jangka pendek merangkumi perancangan bahan, perancangan keperluan kapasiti, penjadualan pemasangan akhir dan kawalan aktiviti pengeluaran. Keputusan jangka pendek membantu organisasi untuk memastikan produk akhir dihasilkan tanpa berlengah untuk memenuhi matlamat yang diunjurkan dari rancangan agregat jangka panjang dan jangka panjang.