Semasa dalam Perniagaan Jual Siapa yang Menyimpan Akaun Tunai Belum Terima: Pembeli atau Penjual?

Semasa menjual perniagaan anda, anda boleh memilih dari pelbagai pilihan untuk mengatur penjualan. Menjaga penghutang akaun tunai dapat memberi manfaat yang terbaik kepada anda dengan menjimatkan cukai pada tahun penjualan. Melewatkan akaun boleh menurunkan keuntungan anda tetapi mengeluarkan anda dari perniagaan dengan lebih berkesan. Sumber pembiayaan pembeli juga boleh mempengaruhi syarat penjualan.

Kelebihan Cukai

Apabila anda mengatur penjualan supaya anda dapat mengekalkan hutang tunai, anda terus membayar cukai ke atas pendapatan hanya setelah ia diterima. Penghapusan untuk pembayaran yang dapat ditagih juga berada dalam bidang cukai anda sendiri dan tidak dipindahkan kepada pemilik baru. Apabila anda memindahkan keseluruhan akaun penghutang tunai, anda mesti melaporkan jumlahnya sebagai pendapatan cukai anda pada tahun penjualan. Selain itu, jika anda menjual perniagaan anda dengan ansuran tunai, jumlah jumlah penghutang tunai yang anda pindahkan mesti dilaporkan dalam satu jumlah pada tahun penjualan dibuat.

Pembahagian Aset

Dalam penjualan aset syarikat anda, anda menyimpan hutang piutang serta wang tunai dan akaun yang perlu dibayar. Anda boleh mengekalkan aset kewangan di bawah syarikat baru kerana kemungkinan besar anda akan menjual nama syarikat anda sebagai sebahagian daripada perjanjian tersebut. Pembeli mengambil alih barang dagangan, perabot, peralatan, pekerja dan peralatan anda bersama dengan jenama anda. Penjualan aset membolehkan pembeli mengambil alih syarikat bebas hutang, memudahkan anda mencari pembeli yang sesuai.

Risiko

Untuk banyak penjualan perniagaan, pembeli menerima akaun belum terima. Perniagaan perkhidmatan seperti amalan doktor atau syarikat pemanasan dan penyaman udara yang bergantung pada perniagaan berulang sering harus menanggung hutang untuk mengekalkan asas pelanggan. Pembeli menanggung risiko dan juga pelanggan. Penjual menerima pembayaran sama dengan jumlah penghutang, tolak peratusan untuk menanggung risiko akaun yang tidak dapat ditagih dan juga untuk membayar akaun hutang. Peratusan diskaun boleh dirundingkan tetapi biasanya antara 5 hingga 10 peratus.

Liabiliti

Sebagai pemilik, anda boleh menjual keseluruhan entiti, yang merangkumi saham saham anda, semua aset ketara dan tidak ketara serta penghutang akaun. Walaupun anda tidak mendapat kelebihan cukai yang sama seperti penjualan aset, penjualan entiti membolehkan anda bebas dari semua liabiliti yang berkaitan dengan syarikat. Menurut Dunn & Bradstreet, kebanyakan penjual lebih suka penjualan entiti kerana mereka ingin meneruskan dan memulakan perniagaan lain, bersara atau kembali ke tenaga kerja tanpa beban tambahan dari koleksi dan tanggungjawab lain yang berkaitan dengan syarikat sebelumnya. Sebagai tambahan kepada liabiliti yang berkaitan dengan akaun belum terima, pembeli juga menanggung liabiliti yang boleh merangkumi tuntutan undang-undang pekerja, tuntutan kontrak atau masalah liabiliti produk.