Perbezaan Antara Dolar Margin Kasar & Peratusan Pendapatan

Dolar margin kasar dan margin kasar sebagai peratusan pendapatan adalah dua petunjuk penting bagi kesihatan perniagaan. Walaupun keduanya dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan dan jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh perniagaan, mereka mewakili dua aspek perniagaan yang berbeza.

Definisi Margin Kasar

Dalam perakaunan perniagaan, dolar margin kasar mewakili jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh penjualan produk atau perkhidmatan. Dalam laporan dalam taliannya 3 Kunci untuk Keuntungan, penulis dan akauntan awam yang diperakui Stan Snyder menyatakan bahawa dolar margin kasar mewakili penambahan produk. Sekiranya syarikat membeli produk dengan harga $ 20 dan menjualnya dengan harga $ 30, ia menghasilkan $ 10 dalam dolar margin kasar melalui markup $ 10. Dolar margin kasar biasanya merupakan titik permulaan yang baik untuk menentukan kesihatan perniagaan, tetapi mereka tidak mengambil kira perbelanjaan lain yang mengambil keuntungan.

Batasan Margin Kasar

Margin kasar penting bagi perniagaan kerana mencerminkan kemampuan asasnya untuk menghasilkan keuntungan dari barang yang dijualnya. Semakin tinggi margin kasar, semakin banyak wang yang tersisa untuk membayar perbelanjaan. Tetapi syarikat kadang-kadang mesti mengorbankan margin sebagai ganti jumlah penjualan. Perniagaan yang mengekalkan harga tinggi dalam mengejar margin yang tinggi mungkin tidak menghasilkan jumlah penjualan pesaing yang mengekalkan harga rendah untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dolar margin kasar juga diserap oleh perbelanjaan perniagaan seperti gaji dan pajakan sehingga dolar margin mesti cukup untuk menampung overhead.

Margin Kasar sebagai Peratusan Hasil

Menurut Bankrate.com, margin kasar sebagai peratusan pendapatan ditentukan dengan membahagikan jumlah keuntungan menjadi jumlah hasil. Sekiranya perniagaan membeli produk dengan harga $ 100 dan menjualnya dengan harga $ 150, $ 50 dalam dolar margin kasar mewakili 33.3 peratus daripada jumlah pendapatan kerana keuntungan $ 50 adalah satu pertiga dari jumlah harga jualan. Ini bermaksud bahawa untuk setiap dolar dalam penjualan, syarikat mempunyai baki lebih daripada 33 sen untuk menampung perbelanjaan.

Perbezaan Utama

Dolar margin kasar penting dalam perakaunan perniagaan tetapi mereka boleh menipu. Sebagai contoh, syarikat yang menghasilkan $ 100 dolar margin kasar dari penjualan item nampaknya berjalan dengan baik. Tetapi jika item itu diperoleh dengan harga $ 900 dan dijual dengan harga $ 1,000, keuntungan $ 100 akan mewakili hanya 10 peratus dari margin kasar sebagai peratusan pendapatan. Sebaliknya, syarikat yang menjual barang dengan harga $ 2 setelah membelinya dengan harga $ 1 menghasilkan margin kasar sebagai peratusan pendapatan 50 peratus walaupun hanya memperoleh keuntungan $ 1 dolar. Dari dua statistik, margin kasar sebagai peratusan pendapatan memberikan gambaran yang lebih lengkap.