Apakah Faedah Perancangan & Pengendalian Inventori?

Perancangan dan kawalan inventori adalah fungsi yang berkaitan dengan pengurusan inventori. Pemilik perniagaan memperhatikan inventori kerana biasanya merupakan perbelanjaan kedua terbesar dalam perniagaan mereka. Perancangan inventori merangkumi membuat ramalan untuk menentukan berapa banyak inventori yang ada untuk memenuhi permintaan pengguna. Kawalan inventori adalah proses di mana pengurus menghitung dan mengekalkan item inventori dalam perniagaan.

Fakta

Pemilik perniagaan biasanya membuat dasar dan prosedur dalaman untuk perancangan dan kawalan inventori. Pengurus dan pekerja mesti mengikuti dasar dan prosedur ini semasa mengendalikan inventori syarikat. Dasar dan prosedur menggariskan siapa yang boleh memesan inventori, bagaimana inventori mengalir melalui syarikat, dasar perakaunan untuk menilai inventori dan prosedur untuk menangani barang usang. Perancangan dan kawalan inventori mempunyai beberapa faedah bagi syarikat yang memperoleh sebahagian besar penjualan hasilnya dari inventori.

Aliran Tunai yang Lebih Baik

Perancangan dan kawalan inventori dapat membantu syarikat menguruskan aliran tunai. Perniagaan kecil tidak mempunyai baki modal yang besar untuk membeli banyak inventori. Pemilik perniagaan melaksanakan polisi dan prosedur untuk membatasi jumlah wang yang dibelanjakan untuk inventori. Peningkatan aliran tunai juga datang dari pembelian inventori kos terendah yang terdapat di persekitaran perniagaan. Inventori kos rendah bukan sahaja menjimatkan wang syarikat, tetapi juga membolehkan syarikat mengembangkan kelebihan kos di pasaran ekonomi.

Keuntungan Lebih Tinggi

Pemilik perniagaan boleh menggunakan perancangan dan kawalan inventori untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Pembelian jenis inventori yang tepat untuk memenuhi permintaan pengguna sering kali membawa kepada keuntungan perniagaan yang lebih tinggi. Syarikat yang menjual melalui keseluruhan inventori mereka berkali-kali setiap tahun juga meningkatkan keuntungan perniagaan. Prosedur perancangan dan kawalan inventori juga dapat mengehadkan jumlah inventori usang di syarikat. Inventori usang mesti dilupuskan dan dihapuskan oleh syarikat. Menghapus inventori usang akan menyebabkan kerugian pada penyata pendapatan.

Hadkan Penyalahgunaan

Dasar dan prosedur inventori mencegah penyalahgunaan inventori pekerja. Persekitaran kerja yang longgar dapat membolehkan pekerja mencuri barang inventori untuk kegunaan peribadi. Inventori yang dicuri mengakibatkan kerugian kewangan bagi syarikat. Pekerja juga boleh menggunakan barang inventori syarikat di tempat kerja untuk alasan peribadi. Inventori yang digunakan sebelum ini mungkin tidak dapat dijual bergantung pada industri operasi syarikat. Tingkah laku pekerja yang betul adalah faktor penting yang berkaitan dengan aliran tunai inventori dan keuntungan.

Pertimbangan

Pemilik perniagaan harus mempertimbangkan untuk menerapkan teknologi perniagaan untuk membantu menguruskan inventori. Perisian perniagaan dan perakaunan menyediakan pemilik kaedah elektronik untuk memesan, menerima, mengurus dan menjual inventori. Teknologi biasanya membantu pemilik perniagaan menghabiskan lebih sedikit masa untuk merancang dan mengawal fungsi inventori. Menghabiskan lebih sedikit masa untuk fungsi pejabat belakang ini membolehkan pemilik perniagaan terus berada di barisan hadapan dalam penjualan perniagaan dalam meningkatkan keuntungan syarikat mereka.