Apakah Komponen Utama Laporan Tahunan?

Laporan tahunan merangkumi prestasi perniagaan selama 12 bulan - pada dasarnya tahun fiskal perniagaan. Juga dikenal sebagai tahun kewangan, tahun fiskal tidak semestinya bertepatan dengan tahun kalendar, kerana dapat bermula dan berakhir pada bila-bila masa sepanjang tahun bergantung pada jadual perniagaan yang diinginkan. Sama ada perniagaan mematuhi prinsip perakaunan yang diterima umum atau standard pelaporan kewangan antarabangsa, laporan tahunan harus merangkum keuntungan, aset, liabiliti, kedudukan ekuiti dan aliran tunai perniagaan.

Bahagian Pengenalan

Laporan tahunan dimulakan dengan bahagian pengenalan yang memberikan penerangan ringkas mengenai aktiviti perniagaan untuk tahun ini. Gambaran keseluruhan sedemikian membantu perniagaan berhubung dengan pengguna laporan kewangan, yang mungkin merangkumi pemegang saham, penganalisis kewangan, pemiutang, agensi kerajaan dan bakal pelabur. Maklumat yang digariskan di bahagian pendahuluan merangkumi tinjauan hasil operasi dan kewangan, ringkasan trend sejarah dan maklumat bukan kewangan. Perniagaan yang lebih besar mungkin termasuk pernyataan ketua dan laporan pengarah di bahagian pendahuluan.

Penyata pendapatan

Penyata pendapatan adalah komponen penting dalam laporan kewangan tahunan. Ini menunjukkan perincian terperinci mengenai keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh perniagaan selama tahun kewangan. Bahagian pertama penyata pendapatan menunjukkan untung atau rugi kasar - iaitu perbezaan antara jumlah pendapatan dan kos barang yang dijual. Kos barang yang dijual adalah stok pembukaan ditambah pembelian bersih tolak stok penutup. Bahagian kedua penyata pendapatan menunjukkan keuntungan atau kerugian bersih perniagaan. Untung atau rugi bersih dikira dengan mengurangkan jumlah kos operasi dari untung atau rugi kasar. Kos operasi perniagaan mungkin merangkumi barang-barang seperti gaji, cukai, alat tulis dan utiliti.

Penyata imbangan

Neraca adalah bahagian laporan kewangan tahunan yang menggambarkan kemampuan perniagaan untuk memenuhi kewajipan hutang. Ini pada dasarnya merangkum aset dan liabiliti syarikat perniagaan. Penyediaan kunci kira-kira dimulakan dengan rakaman aset bukan semasa seperti peralatan, perabot dan komputer. Ia diikuti oleh bahagian aset semasa yang merangkumi item seperti inventori, akaun belum terima dan wang tunai. Liabiliti tidak semasa, seperti pembiayaan hutang, seterusnya dengan liabiliti semasa muncul tidak lama kemudian. Liabiliti semasa adalah tanggungjawab perniagaan jangka pendek seperti hutang perdagangan dan overdraf bank. Neraca juga merangkum kedudukan ekuiti - iaitu, pecahan modal saham dan pendapatan tertahan entiti perniagaan.

Penyata aliran tunai

Penyata aliran tunai adalah komponen penyata kewangan yang meringkaskan pergerakan tunai masuk dan keluar dalam perniagaan. Bahagian ini merangkumi aliran masuk dan aliran keluar wang yang dihasilkan dari aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan. Aliran tunai dari operasi tertumpu pada aktiviti seharian seperti penjualan dan pembelian inventori. Aliran tunai pelaburan berkaitan dengan pendapatan dan perbelanjaan yang dihasilkan oleh projek atau program jangka panjang. Segmen aliran tunai pembiayaan mengesan perubahan dalam komposisi modal perniagaan seperti yang disebabkan oleh penjualan saham dan pembahagian dividen, serta pinjaman dan pembayaran hutang.

Nota untuk Penyata Kewangan

Catatan pada penyata kewangan menghuraikan fakta dan angka dalam penyata kewangan untuk meningkatkan kejelasan. Bahagian ini menjelaskan dasar perakaunan dan ketidakpastian yang mungkin mengaburkan aset dan liabiliti perniagaan.