Bolehkah Pemiutang Mengambil Wang Dari Akaun Bank Perniagaan Anda?

Apabila anda berhutang dengan syarikat atau individu lain, anda harus memerhatikan akaun bank perniagaan anda. Pemiutang anda mungkin menuntut anda untuk wang yang anda berhutang kepada mereka. Sekiranya mereka membawa anda ke mahkamah, dan menang, hakim boleh memberikan perintah agar anda membayar balik wang itu kepada pemiutang anda. Sekiranya mahkamah menguntungkan penggugat, dan anda enggan membayar, penggugat boleh mengumpulkan dana menggunakan perintah mahkamah yang lain.

Tulisan Hiasan / Perintah Pelaksanaan

Surat perintah hiasan atau perintah pelaksanaan adalah perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah setelah pemiutang anda telah menuntut anda dan menang. Pesanan ini memberi hak kepada pemiutang untuk mengumpulkan wang yang anda berhutang. Pemiutang anda boleh mengumpulkan wang ini dengan mengambilnya dari akaun bank perniagaan anda. Akaun bank perniagaan anda hanya berisiko jika anda ditubuhkan sebagai pemilik tunggal atau anda disaman dalam konteks perniagaan.

Pungutan

Pungutan adalah proses di mana sheriff melayani bank anda dengan notis bahawa wang mesti diserahkan kepada sheriff. Bank mesti mematuhi levi. Pungutan dilaksanakan sebaik sahaja pemiutang anda menyerahkan surat perintah pelaksanaan ke pejabat sheriff. Perintah dari mahkamah ini memberi kuasa kepada sheriff untuk memungut akaun bank anda jika terdapat dalam surat perintah tersebut. Bank biasanya menyimpan dana selama tiga hingga empat minggu. Kemudian wang itu diserahkan kepada sheriff.

Kekurangan

Setelah penghakiman diberikan kepada pemiutang anda, tidak banyak yang dapat anda lakukan mengenainya. Anda mesti mematuhi perintah. Sekiranya anda gagal melakukannya, dan sheriff memungut akaun bank anda, anda mungkin tidak mempunyai wang untuk membayar bil biasa dan perbelanjaan lain. Anda mungkin akhirnya melantunkan cek dan membayar perbelanjaan lewat kerana pemiutang anda telah merampas dana anda. Sekiranya pemiutang anda mengakses akaun perniagaan anda, operasi perniagaan anda boleh dihentikan.

Pertimbangan

Anda harus membuat pengaturan pembayaran dengan pemiutang anda sekiranya anda memiliki hak milik tunggal. Struktur perniagaan anda memberi anda tanggungjawab tanpa had. Sekiranya pemiutang anda menuntut anda untuk hutang perniagaan, dia juga boleh mengejar aset peribadi anda, jika anda memilikinya. Akaun bank peribadi anda, dan juga akaun bank perniagaan anda, berisiko.