Apakah Contoh Tanggungjawab Moral di Tempat Kerja?

Pemilik atau pengurus perniagaan mempunyai pelbagai tanggungjawab, termasuk yang sah, seperti membayar cukai, dan juga tanggungjawab moral. Tanggungjawab moral mungkin bersifat individu, yang bermaksud setiap orang dalam syarikat bertanggungjawab untuk melakukan apa yang betul, atau tanggungjawab bersama, yang melibatkan semua kakitangan. Budaya syarikat sering menentukan pentingnya tanggungjawab moral dalam organisasi. Anda, sebagai pemilik atau pengurus, menetapkan nada untuk harapan moral dengan tindakan anda dan juga dengan menjelaskan di mana syarikat berdiri dalam pelbagai isu.

Tempat Kerja yang Selamat dan Sihat

Menurut Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, adalah tanggungjawab moral dan undang-undang majikan untuk menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat. Majikan mesti mengambil langkah untuk memastikan bahawa pekerja mempunyai persekitaran yang bebas dari bahaya yang tidak perlu. Contohnya termasuk menyediakan alat dan peralatan dengan semua pengawal keselamatan yang diperlukan dan melatih pekerja untuk menggunakan barang-barang ini dengan betul. Majikan juga mesti mencegah pendedahan kepada bahan yang boleh menyebabkan penyakit atau kecederaan.

Sekiranya bahaya adalah sebahagian dari persekitaran, atau sebahagian dari pekerjaannya, seperti pembersih, bahan kimia makmal, cat dan penghilang cat, atau bahan lain yang mengandungi bahan berbahaya pada kulit atau apabila disedut, misalnya, majikan mesti mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengelakkan kemalangan dan kecederaan.

Bayaran Segera Pekerja

Syarikat mesti menguruskan kewangan dan sistem pembayaran gaji untuk memastikan pekerjanya dibayar tepat pada waktunya. Menangguhkan pembayaran gaji walaupun dalam jangka masa yang pendek boleh menyebabkan kesulitan yang melampau bagi pekerja dengan anggaran peribadi yang ketat. Ia juga boleh menyebabkan tekanan dan kebencian di kalangan pekerja. Sekiranya majikan membuat kesalahan pada gaji, ia mesti membetulkan kesalahan itu secepat mungkin.

Terdapat kawasan kelabu dalam perbincangan ini yang boleh menjadikan syarikat kelihatan tidak beretika. Sebagai contoh, sekarang kerana banyak syarikat menggunakan deposit automatik untuk pembayaran gaji, anda menjangkakan bahawa hari deposit akan sama setiap bulan. Tetapi beberapa syarikat yang sangat bergantung pada pembayaran vendor untuk memenuhi gaji, mungkin kadang-kadang membayar satu atau dua hari kemudian. Ini bermaksud pekerja tidak boleh bergantung pada mengetahui kapan mereka akan dibayar untuk menjadualkan pembayaran bil mereka sendiri.

Perlakuan Rakan Sekerja

Walaupun banyak tanggungjawab moral di tempat kerja terpikul kepada majikan, para pekerja juga memikul sedikit beban. Pekerja mesti memperlakukan rakan sekerja mereka dengan hormat dan maruah. Penghinaan terbuka mesti dielakkan, dan diskriminasi berdasarkan jantina, bangsa atau agama tidak boleh ditoleransi. Walaupun pekerja tidak berkewajiban moral untuk berteman dengan rakan sekerja mereka, perlakuan sopan haruslah menjadi standard minimum yang diharapkan.

Sekiranya anda melihat masalah dengan pekerja yang tidak saling menghormati, dan itu bukan masalah sesekali antara dua orang, anda perlu melihat mesej yang dihantar oleh pengurusan. Seorang palungan yang menyalak perintah kepada pekerja dan memarahinya secara terbuka dan keras di hadapan orang lain memberi contoh yang mungkin diikuti oleh orang lain. Dia tidak boleh memberitahu pekerja untuk saling menghormati jika dia tidak memperlakukan mereka dengan hormat. Membetulkan tingkah laku pengurusan yang tidak beretika terlebih dahulu akan mempermudah pertukaran kakitangan yang lain.

Perlakuan Pelanggan yang Adil

Perlakuan adil terhadap pelanggan adalah sebahagian daripada tanggungjawab moral syarikat. Perniagaan harus mengelakkan iklan yang menipu dan istilah penjualan yang tidak jelas. Ia juga harus mengetahui masa pelanggan dan menyampaikan barang atau perkhidmatan dalam jangka waktu yang dijanjikan. Sekiranya ini tidak dapat dilakukan, perniagaan mesti memberitahu kelewatan kepada pelanggan. Barang dan perkhidmatan mesti dijual dengan harga yang berpatutan.

Walaupun syarikat akan menetapkan nada untuk hubungan pelanggan yang baik, pekerja mesti menerima layanan pelanggan yang baik sebagai tanggungjawab moral mereka juga. Etika lebih mendalam daripada melayan pelanggan dengan baik kerana mereka akan terus bekerjasama dengan syarikat dan syarikat akan lebih menguntungkan. Bersikap beretika bermaksud melayan pelanggan dengan baik kerana ia adalah perkara yang betul.