Fungsi Makro untuk Microsoft PowerPoint

Makro membantu anda mempercepat dan mempermudah proses dalam banyak aplikasi Microsoft Office, dan PowerPoint tidak terkecuali. Dengan menggunakan VBA di PowerPoint, anda dapat mengotomatisasi langkah berulang dan bahkan meningkatkan keupayaan tayangan slaid anda, menjimatkan masa sambil meningkatkan kedalaman, kekayaan dan tarikan persembahan anda. Untuk membuat dan menjalankan fungsi makro di PowerPoint 2010, anda mesti terlebih dahulu belajar bagaimana mengaktifkan tab Pembangun Pita, belajar menggunakan Editor Visual Basic dan membuat makro anda tersedia.

Dayakan Tab Pembangun

1

Di PowerPoint, klik kanan "Quick Access Toolbar," yang berada di sudut kiri atas di sebelah ikon Penerbit. Pilih "Sesuaikan Pita."

2

Pilih "Semua Tab" di bawah Sesuaikan Pita di sebelah kanan.

3

Pilih kotak centang Tab Pembangun dalam senarai tab yang tersedia. Klik "OK." Tab Pembangun muncul di Pita PowerPoint.

Buat Makro Baru

1

Pergi ke tab "Pembangun" Pita. Klik butang "Makro" dalam kumpulan Kod untuk membuka kotak dialog Makro.

2

Taipkan nama yang menerangkan makro ke dalam kotak Nama Makro. Contohnya, jika anda ingin membuat makro yang akan mengubah format tajuk slaid anda, anda mungkin memasukkan "FormatSlideTitles" ke dalam kotak Nama Makro.

3

Klik butang "Buat" untuk membuka Visual Basic Editor.

4

Masukkan kod VBA yang ingin anda gunakan. Sebagai contoh, jika anda membuat makro untuk memformat tajuk slaid, anda boleh memasukkan kod berikut.

Dim s Sebagai Slide Dim shp Sebagai Bentuk

Untuk Setiap s Dalam ActivePresentation.Slides Untuk Setiap shp Dalam s.Bentuk Jika shp.Type = msoPlaceholder Kemudian Dengan shp .Top = 8 .TextFrame.TextRange.Font.Name = "Cambria" .TextFrame.TextRange.Font.Size = 26 Akhir Dengan Tamat Sekiranya Next shp Seterusnya

Sub Akhir

5

Pergi ke tab "Fail" dan pilih "Tutup dan Kembali ke Microsoft PowerPoint" atau tekan "Ctrl-Q" untuk menyimpan makro dan kembali ke persembahan anda.

Tambahkan Butang Makro ke Bar Alat Akses Pantas

1

Klik kanan "Bar Alat Akses Pantas", yang berada di sudut kiri atas di sebelah ikon Penerbit. Pilih "Sesuaikan Pita."

2

Pilih "Semua Perintah" dalam senarai Pilih Perintah Dari.

3

Pilih "Makro" dari senarai arahan. Klik butang "Tambah" dan klik "OK."

4

Klik butang "Makro" pada Bar Alat Akses Pantas dan pilih makro yang ingin anda jalankan.