Cara Memadamkan Pencetak Saya pada MacBook

Menghapus pencetak yang terpasang dari MacBook anda mungkin diperlukan kerana pelbagai sebab. Apabila anda menyambungkan MacBook ke pencetak, sama ada secara langsung dengan kabel USB, atau melalui sambungan rangkaian, ia tetap berada di dalam Mac OS X System Preferences sebagai pencetak yang dikonfigurasi sehingga dikeluarkan secara manual. Walaupun anda tidak lagi menyambung ke pencetak, konfigurasinya tetap ada. Anda boleh memadamkan pencetak dari konfigurasi MacBook jika anda tidak lagi mahu menggunakannya.

1

Klik ikon "Keutamaan Sistem" di Dock.

2

Klik "Cetak & Imbas."

3

Klik di lajur kiri tetingkap untuk memilih pencetak yang dikehendaki.

4

Klik tanda tolak di bahagian bawah lajur kiri untuk mengeluarkan pencetak dari konfigurasi MacBook.