Cara Membuat Jadual Hasil Kajian

Melakukan tinjauan boleh menjadi kaedah yang agak mudah dan murah untuk mendapatkan maklumat yang bermakna yang dapat membantu pembuatan keputusan dan perancangan masa depan. Sekiranya tinjauan dilakukan secara dalam talian, hasilnya akan dijadwalkan secara automatik, tetapi tinjauan kertas perlu disusun untuk menganalisis data. Walaupun menjalankan perniagaan kecil anda sendiri, anda mungkin menghadapi tanggungjawab untuk membentangkan hasil tinjauan. Walaupun prosesnya dapat dilakukan secara manual, penggunaan spreadsheet komputer kurang memakan masa.

Tabulasi Manual

1

Gunakan pembaris untuk membuat carta dengan lajur dan baris.

2

Nomborkan baris sehingga masing-masing disediakan untuk jawapan yang diberikan oleh setiap responden kajian.

3

Nombor lajur sehingga masing-masing akan mewakili setiap pertanyaan yang diajukan dalam tinjauan.

4

Buat lajur tambahan jika perlu untuk soalan yang mungkin mempunyai banyak jawapan. Contohnya, soalan yang membolehkan lebih daripada satu jawapan memerlukan ruangan untuk setiap kemungkinan jawapan.

5

Susun borang soal selidik yang telah diisi dan susun berdasarkan ciri khas yang ditunjukkan dalam tinjauan. Sebagai contoh, jika jantina direkodkan, urutkan soal selidik menjadi tiga timbunan: satu dijawab oleh wanita, satu untuk lelaki dan yang terakhir untuk mereka yang tidak menjawab atau yang jawapannya tidak jelas.

6

Hitung jumlah soal selidik dalam setiap timbunan dan catatkan nombor pada carta. Sebagai contoh, jika 67 daripada 100 soal selidik menunjukkan responden adalah perempuan, 30 menunjukkan lelaki dan selebihnya tidak menunjukkan jantina, catat nombor ini di lajur yang ditentukan.

7

Kekalkan ketiga timbunan jantina ini dan bahagikan setiap cerucuk mengikut jawapan yang diberikan kepada soalan seterusnya. Hitung jumlah soal selidik di setiap timbunan baru dan catatkan nombor pada carta anda.

8

Ulangi Langkah 7 untuk soalan selebihnya dalam tinjauan.

Menggunakan komputer

1

Buka lembaran baru dalam program spreadsheet seperti Excel.

2

Siapkan baris dan lajur anda sehingga setiap lajur mewakili pertanyaan yang diajukan dalam tinjauan dan setiap baris dicadangkan untuk jawapan yang diberikan oleh setiap individu yang menjawab survei tersebut.

3

Tetapkan lebar lajur agar sesuai dengan bilangan penekanan kekunci yang diperlukan untuk mencatat jawapan. Sebagai contoh, semasa merakam jantina, lebar satu ketukan kekunci untuk menunjukkan F untuk wanita, M untuk lelaki atau U untuk tidak diketahui sudah mencukupi. Soalan yang mempunyai kata atau frasa dalam jawapan memerlukan lajur yang lebih luas.

4

Label baris dan lajur masing-masing untuk menunjukkan nombor tinjauan dan nombor soalan.

5

Bentuk satu timbunan semua soal selidik secara rawak; menyusun tidak perlu.

6

Catatkan jawapan untuk soalan pertama pada soal selidik pertama di sel yang sesuai; ini akan menjadi sel kiri atas pada hamparan anda.

7

Tetap berada di baris yang sama dan masukkan jawapan seterusnya dari soal selidik pertama di ruangan yang sesuai.

8

Ketepikan soal selidik di bahagian atas cerucuk, setelah semua jawapan dicatat. Catat jawapan dari soal selidik seterusnya pada baris seterusnya pada hamparan.

9

Ulangi Langkah 8 sehingga jawapan pada soal selidik terakhir dicatat.