Dilema Etika dalam Perakaunan

Individu dalam profesion perakaunan mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap masyarakat umum. Akauntan memberikan maklumat mengenai syarikat yang membolehkan orang ramai membuat keputusan pelaburan untuk persaraan, pendidikan anak dan pembelian utama seperti rumah. Agar orang ramai bergantung pada maklumat yang diberikan, mesti ada tahap keyakinan terhadap pengetahuan dan tingkah laku akauntan. Tingkah laku etika diperlukan dalam profesion perakaunan untuk mencegah aktiviti penipuan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Fakta

Dalam artikel yang bertajuk "Etika Perakaunan Perniagaan," Katherine Smith dan L. Murphy Smith menjelaskan bahawa alasan utama garis panduan etika bukanlah untuk memberikan penyelesaian yang tepat untuk setiap masalah, tetapi untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Satu set garis panduan yang disediakan memberikan profesional perakaunan dengan kompas untuk mengarahkannya ke arah tingkah laku etika. Tanggungjawab khusus profesion perakaunan dinyatakan dalam pelbagai kod etika yang ditetapkan oleh organisasi utama seperti American Institute of CPAs. Tata Kelakuan Profesional AICPA menggariskan tanggungjawab akauntan terhadap kepentingan awam dan menekankan integriti, objektif dan perhatian sewajarnya.

Kepentingan

Kesan tingkah laku etika dalam perakaunan adalah jauh menjangkau ekonomi. Setiap entiti perniagaan mempunyai profesional perakaunan memberikan maklumat pada suatu ketika dalam kitaran hidup organisasi. Banyak profesional perakaunan tergoda untuk mengubah hasil kewangan dan sering merasionalkan tingkah laku dengan menyebutnya perakaunan kreatif atau agresif. Perakaunan agresif adalah proses menggunakan kaedah perakaunan yang dipersoalkan untuk meningkatkan hasil. Seorang akauntan boleh mencatatkan pendapatan dan perbelanjaan dengan cara yang tidak betul atau menghilangkan perbelanjaan sama sekali. Kejadian perakaunan yang agresif berulang-ulang adalah akibat kurangnya tingkah laku etika.

Contohnya

Contoh umum dilema etika melibatkan pengurusan yang mengarahkan pekerja bawahan untuk merekod transaksi dengan cara yang tidak betul. Sebagai contoh, sebuah syarikat dengan tahun kalendar akhir 31 Disember, menandatangani kontrak dengan pengguna untuk melakukan perkhidmatan. Kontrak biasanya ditandatangani 1 Disember dan panjangnya satu tahun. Prinsip perakaunan menghendaki syarikat mencatat pendapatan kontrak selama satu bulan sahaja, iaitu bulan Disember. Sisa pendapatan diiktiraf pada penyata kewangan tahun depan. Walau bagaimanapun, pengurusan memerintahkan seorang pekerja untuk mencatat keseluruhan kontrak pada bulan Disember untuk meningkatkan pendapatan untuk akhir tahun semasa. Pengurusan menerima bonus untuk peningkatan pendapatan dan bawahan mendapat pengiktirafan dalam tinjauan prestasi yang akan datang.

Penyelesaian

Malangnya, dilema etika, seperti contoh yang diberikan, adalah perkara biasa. Untuk membantu membendung keinginan untuk mengamalkan perakaunan agresif dan mengabaikan tingkah laku etika, sebilangan organisasi memerlukan profesional perakaunan untuk menyelesaikan kursus pendidikan profesional berterusan mengenai etika. Di samping itu, sebilangan syarikat mewujudkan hotline pemberi maklumat untuk mendorong pekerja menunjukkan kejujuran dan integriti di tempat kerja.

Pertimbangan

Ramai profesional perakaunan tidak mendorong kursus etika dan berpendapat bahawa tingkah laku etika tidak diajar, tetapi wujud dalam keperibadian seseorang individu. Di samping itu, Pengarah Fakulti J. Edward Ketz menyatakan bahawa profesor perakaunan tidak suka meneliti atau mempelajari etika kerana pendekatannya yang tidak saintifik. Hasilnya sukar untuk diperiksa dan sukar untuk mengukur tahap kejayaan dari kursus etika pengajaran.