Apakah Perbezaan Antara IRR & Kadar Pulangan Perakaunan?

Perancangan adalah salah satu tonggak yang menjadi asas kejayaan pelaksanaan strategi perniagaan masa depan. Beberapa aktiviti perencanaan dicapai melalui penganggaran modal - iaitu, penilaian pelaburan jangka panjang yang layak berdasarkan manfaat aliran tunai masa depan mereka. Kadar pulangan dalaman dan kadar pengembalian perakaunan adalah dua teknik perancangan yang banyak digunakan dalam proses penganggaran modal, walaupun kaedah ini sangat berbeza untuk mengukur kadar pulangan projek.

Kadar Pulangan Dalaman

IRR adalah kadar diskaun yang mendorong perbezaan antara nilai semasa aliran masuk tunai dan nilai semasa aliran keluar tunai menjadi sifar. Ini mewakili kadar pulangan yang dapat dihasilkan oleh projek pelaburan dalam jangka masa yang ditentukan. IRR projek yang dapat dilaksanakan melebihi kos modal - iaitu faedah yang perlu dibayar disebabkan oleh dana yang dipinjam. IRR tidak mempunyai formula khusus, tetapi sebaliknya, ia dibentuk melalui pendekatan percubaan-dan-kesalahan.

Kadar Pulangan Perakaunan

ARR membandingkan pulangan tahunan pelaburan purata dengan nilai buku bersih purata. Anggaran keuntungan tahunan pelaburan diperoleh daripada kenaikan aliran tunai - iaitu, pertumbuhan aliran tunai tahunan ditolak perbelanjaan penyusutan tahunan. Sebagai contoh, jika aliran masuk van bernilai $ 9,000 dijangka meningkat sebanyak $ 3,000 setiap tahun selama empat tahun, maka perbelanjaan susutnilai tahunannya adalah $ 9,000 / 4 = $ 2,250. Selepas itu, keuntungan tahunan van akan menjadi $ 3,000 - $ 2,250 = $ 750. Untuk mengira ARR, bahagikan purata keuntungan tahunan dengan nilai purata pelaburan bersih. Formula ini menjadikan ARR lebih mudah dikira daripada IRR.

Nilai Wang Masa

IRR adalah kaedah aliran tunai terdiskaun, sementara ARR adalah kaedah aliran tunai tanpa diskaun. Tidak seperti kaedah aliran tunai terdiskaun, kaedah aliran tunai tanpa diskaun tidak menghiraukan nilai sekarang aliran tunai masa depan yang dihasilkan oleh pelaburan modal. Oleh itu, IRR mencerminkan perubahan dalam nilai aliran tunai projek dari masa ke masa, sementara ARR menganggap nilai aliran tunai masa depan tetap tidak berubah. Untuk tujuan ini, ARR gagal menyedari bahawa nilai dolar semasa melebihi nilainya dalam satu tahun, kerana berpotensi untuk melabur dan menggandakan nilainya sepanjang tahun.

Kriteria Keputusan

Kriteria keputusan adalah parameter penilaian yang mempengaruhi pemilihan atau penolakan peluang pelaburan modal. Walaupun kriteria keputusan untuk IRR didasarkan pada kos modal, kriteria keputusan untuk ARR ditetapkan oleh pihak pengurusan. Pengurusan memilih projek apabila IRRnya melebihi kos modal dan menolaknya apabila IRR lebih rendah daripada kos modal. Untuk ARR, pasukan pengurusan memilih projek bebas selagi melebihi had yang telah ditetapkan oleh pasukan.