Definisi Jumlah Kerugian Pendapatan Bersih

Pendapatan atau kerugian bersih adalah apa yang tersisa setelah mengurangkan semua perbelanjaan dari hasil. Angka tersebut adalah petunjuk langsung kemampuan pengurusan untuk menghasilkan pulangan penjualan. Kerugian bersih berlaku apabila jumlah perbelanjaan melebihi jumlah hasil untuk tempoh perakaunan, seperti sebulan atau setahun. Tempoh kerugian yang berterusan menyebabkan simpanan tunai berkurang, yang boleh bererti kemuflisan.

Pengiraan

Pengiraan pendapatan bersih biasanya merupakan proses berbilang langkah. Perbezaan antara hasil dan kos barang yang dijual adalah keuntungan kasar. Pendapatan dari operasi berterusan adalah perbezaan antara keuntungan kasar dan jumlah perbelanjaan operasi, hasil pelupusan aset dan barang yang tidak biasa. Pendapatan bersih adalah pendapatan dari operasi berterusan dikurangkan jumlah perbelanjaan faedah, cukai, hasil operasi yang dihentikan dan item luar biasa. Perbelanjaan mengurus merangkumi perbelanjaan pemasaran, sewa dan pentadbiran. Operasi yang dihentikan merujuk kepada unit perniagaan yang dijual atau ditutup. Item luar biasa merujuk kepada peristiwa sekali, seperti kerosakan kebakaran atau hasil tuntutan mahkamah.

Punca

Sebab-sebab kerugian bersih termasuk kemelesetan ekonomi, pelaksanaan pengurusan yang buruk, penurunan jualan, kenaikan perbelanjaan, tekanan persaingan, produk usang dan kerosakan rantaian bekalan. Perniagaan kecil mungkin mengalami kerugian jika tidak memiliki cukup pelanggan, misalnya, sementara perniagaan besar mungkin mengalami kerugian kerana penurunan penjualan secara tiba-tiba atau tahap hutang yang tinggi. Kerugian juga boleh disebabkan oleh pelaksanaan pengurusan yang buruk, seperti menunda pengeluaran produk baru atau melancarkan produk yang rosak.

Akibatnya

Kerugian bersih biasanya bermaksud pendapatan tertahan yang lebih rendah, yang menyumbang kepada pendapatan bersih terkumpul syarikat. Baki pendapatan tertahan akhir tempoh perakaunan adalah baki awal ditambah pendapatan bersih atau kerugian ditolak pembayaran dividen. Sebuah syarikat mungkin mempunyai aliran tunai positif walaupun mengalami kerugian bersih kerana perakaunan akruan menghendaki syarikat mencatat perbelanjaan dan pendapatan terkumpul, sama ada pertukaran tunai atau tidak. Namun, kerugian seperempat berturut-turut akan memaksa syarikat mengumpulkan dana untuk terus beroperasi, jika gagal, ia mungkin perlu mempertimbangkan alternatif strategik. Syarikat mungkin dapat menggunakan kerugian bersih untuk mengurangkan pendapatan bercukai pada tahun-tahun sebelumnya atau akan datang.

Strategi

Syarikat wujud untuk menghasilkan wang, yang bermaksud pengurusan mesti mencari jalan untuk membalikkan kerugian. Langkah pertama adalah memahami sebab kerugian bersih. Sebagai contoh, jika kerugian itu adalah hasil satu kali dari memindahkan pengeluaran ke kemudahan pembuatan baru, syarikat mungkin tidak perlu melakukan tindakan dalam jangka pendek. Namun, jika perbelanjaannya terlalu tinggi berbanding dengan industri atau purata jangka panjang syarikat, maka pengurangan kakitangan dan pengurangan perbelanjaan lain mungkin diperlukan. Menggantikan pengurusan mungkin satu-satunya pilihan jika pelaksanaan yang buruk adalah sebab di sebalik kerugian bersih.