Dalam Situasi Apa yang Akan Anggaran Statik Paling Berkesan dalam Menilai Keberkesanan Pengurus?

Syarikat menggunakan belanjawan statik dengan pelbagai alasan. Belanjawan statik membantu syarikat merancang aktiviti masa depan mereka. Syarikat menjangkakan aktiviti masa depan mereka untuk menentukan jumlah pekerja yang akan terus dikendalikan oleh kakitangan untuk masa depan, untuk menentukan keperluan tunai mereka dan untuk mengira keuntungan masa depan mereka. Belanjawan statik juga menyediakan alat untuk menilai aktiviti pengurusan. Pengurusan kanan membandingkan prestasi sebenar di setiap jabatan pengurus dengan jumlah yang dilaporkan dalam anggaran. Pengurus perlu mengawal perbelanjaan di jabatannya di bawah jumlah yang dianggarkan. Belanjawan statik berfungsi paling berkesan untuk menilai prestasi pengurus dalam situasi tertentu.

Belanjawan Statik

Syarikat biasanya membuat belanjawan statik setiap tahun. Setiap pengurus jabatan membuat anggaran untuk kawasannya. Dia mengkaji perbelanjaan dari tahun semasa dan menganggarkan berapa perbelanjaan tersebut untuk tahun anggaran. Dia mempertimbangkan aktiviti sejarah dan sebarang perubahan yang diharapkan. Setelah menyelesaikan nombor anggaran, pengurus jabatan memasukkannya ke dalam anggaran. Anggaran statik tetap sama sepanjang tahun.

Persekitaran Kerja yang Konsisten

Anggaran statik mencipta alat yang berkesan untuk menilai prestasi pengurus apabila persekitaran kerja tetap konsisten. Persekitaran kerja yang konsisten membolehkan pengurus menggunakan persekitaran semasa sebagai asas perbelanjaan masa depan. Contohnya, jika bandar tidak membuat perubahan dalam penilaian cukai harta tanah, pengurus boleh bergantung pada kadar cukai sejarah untuk mengira perbelanjaan cukai harta tanah. Ini membolehkan pengurus membuat andaian yang boleh dipercayai mengenai perbelanjaan dan membuat anggaran yang munasabah. Anggaran statik berfungsi dengan baik kerana pengurus tidak boleh menghadapi keadaan yang menimbulkan perubahan dalam jangkaan perbelanjaan.

Aktiviti yang stabil

Anggaran statik juga mengesan prestasi pengurus dengan berkesan apabila kuantiti pengeluaran tetap sama dari satu tahun ke tahun berikutnya. Perbelanjaan tetap tidak berubah. Pemboleh ubah berubah secara amnya berubah apabila kuantiti pengeluaran berubah. Selagi kuantiti pengeluaran tetap sama, pengurus jabatan juga boleh bergantung pada jumlah pemboleh ubah yang dianggarkan tetap sama.

Akaun Terpilih

Kadang kala pengurusan kanan menggunakan anggaran statik untuk menilai prestasi pengurus dan hanya mempertimbangkan akaun terpilih. Ini berfungsi dengan berkesan apabila akaun yang dipilih berada dalam kawalan pengurus. Contohnya, pengurus mengawal berapa pekerja yang dimilikinya dan berapa jam setiap pekerja bekerja. Perbelanjaan upah adalah akaun yang dikendalikannya dan berfungsi sebagai akaun yang baik untuk menilai prestasinya.