Tanggungjawab Pembekal Penjagaan Kanak-kanak Swasta

Penyedia jagaan kanak-kanak swasta mempunyai tanggungjawab menyediakan program yang selamat dan menarik untuk memenuhi keperluan kanak-kanak di pelbagai usia. Selain menyediakan tempat di mana ibu bapa selesa meninggalkan anak-anak mereka, penyedia jagaan kanak-kanak swasta mesti memenuhi syarat negeri untuk pusat jagaan harian swasta yang berkaitan dengan keselamatan dan penjagaan anak-anak.

Penjagaan

Memenuhi keperluan asas kanak-kanak menjadi keutamaan utama bagi penyedia jagaan harian swasta. Keperluan ini termasuk menukar lampin, menolong kanak-kanak menggunakan tandas, memenuhi keperluan kebersihan asas dan memastikan anak-anak diberi makan sepanjang hari. Untuk memenuhi semua keperluan kanak-kanak dengan sebaik-baiknya, penyedia jagaan kanak-kanak swasta mesti mengikuti garis panduan negeri untuk nisbah kakitangan-ke-anak. Nisbah biasanya berbeza mengikut peringkat umur, dengan nisbah staf-ke-anak yang lebih rendah untuk bayi berbanding dengan kanak-kanak yang lebih tua.

Keselamatan dan Peraturan

Setiap negara menyediakan peraturan khusus yang berkaitan dengan membantu penyedia jagaan harian swasta mewujudkan persekitaran yang selamat untuk anak-anak. Sebagai tambahan kepada nisbah staf-ke-anak, banyak negeri menghendaki semua kakitangan telah mendapat latihan dalam pertolongan cemas asas, CPR dan perlindungan penderaan anak. Penyedia jagaan harian swasta yang menyediakan makanan dan makanan ringan untuk kanak-kanak mesti mematuhi peraturan untuk memastikan penyediaan dan penyimpanan semua makanan yang betul agar anak-anak tidak terdedah kepada penyakit yang membawa makanan. Rekod perubatan kanak-kanak mesti disimpan dalam fail sekiranya berlaku kecemasan dan anggota kakitangan harus diberitahu tentang alahan. Penyedia jagaan harian swasta juga mesti memenuhi peraturan negeri yang berkaitan dengan pemeriksaan anak dan keselamatan kebakaran.

Aktiviti

Banyak penyedia jagaan kanak-kanak swasta memilih untuk mendedahkan anak-anak kepada aktiviti pendidikan sepanjang hari untuk membantu mereka berkembang secara intelektual dan berkembang. Ini melibatkan merancang aktiviti terlebih dahulu atau memilih kurikulum yang diterbitkan yang menawarkan aktiviti yang disiapkan untuk setiap kumpulan umur. Sebagai tambahan kepada pilihan pendidikan, penyedia jagaan harian swasta mesti menawarkan mainan dan permainan yang sesuai dengan usia untuk kanak-kanak. Bagi anak-anak yang lebih muda, ibu bapa mengharapkan rutin waktu tidur siang diikuti. Ibu bapa bayi mengharapkan pembekal jagaan kanak-kanak mengikuti jadual makan dan tidur siang secara individu untuk setiap anak.

Pentauliahan NAEYC

Sebagai tambahan kepada peraturan negeri, Persatuan Nasional untuk Pendidikan Anak Muda memberi pengiktirafan kepada penyedia jagaan kanak-kanak swasta yang mengikuti garis panduan tertentu. Walaupun pembekal jagaan kanak-kanak swasta tidak perlu mencari akreditasi NAEYC, memperoleh akreditasi ini meningkatkan imej penyedia jagaan harian swasta, membezakannya sebagai penyedia jagaan kanak-kanak berkualiti tinggi yang memenuhi standard profesional. Sebagai tambahan kepada keperluan keselamatan asas, penyedia jagaan harian swasta yang mencari akreditasi NAEYC mesti memenuhi syarat program pendidikan dan mengambil guru dengan ijazah dalam pendidikan awal kanak-kanak atau yang memenuhi syarat kelayakan lain.