Cara Mengira Indeks Jualan

Indeks atau indeks membandingkan data untuk jangka masa yang berbeza untuk mengetahui arah aliran yang mendasari. Indeks harga pengguna mengaitkan harga semasa dengan indeks tetap untuk tahun sebelumnya untuk menunjukkan bagaimana harga telah jatuh atau meningkat sebagai perbandingan. Penganalisis kewangan membandingkan margin atau nisbah syarikat dalam beberapa tahun berturut-turut untuk memeriksa kesihatan kewangan perniagaan dan menentukan ketepatan penyata kewangannya. Mengira indeks penjualan dapat menunjukkan perbezaan pendapatan syarikat.

1

Hitung penjualan indeks penghutang dengan membahagikan akaun belum terima untuk tempoh tersebut dengan penjualan untuk tempoh yang sama. Bandingkan hasil dalam dua tempoh dengan mengira indeks untuk tempoh semasa dan tempoh sebelumnya secara berasingan dan membahagikan indeks tempoh semasa dengan indeks tempoh sebelumnya. Sekiranya satu tempoh tidak mempunyai akaun yang dapat diterima, gunakan satu di tempat sifar untuk pengiraan.

Sebagai contoh, anggap bahawa pada tahun semasa, akaun belum terima adalah $ 50,000 dan penjualan adalah $ 80,000. Indeksnya $ 50,000 dibahagikan dengan $ 80,000, yang sama dengan 0,625. Pada tahun sebelumnya, akaun belum terima adalah $ 40,000 dan penjualan $ 60,000. Indeksnya $ 40,000 dibahagikan dengan $ 60,000, atau 0,667. Bahagikan 0.625 dengan 0.667 untuk mendapatkan indeks 0.937 apabila menghubungkan satu tahun dengan tahun yang lain.

2

Hitung margin kasar dengan mengurangkan angka kos jualan dari jumlah penjualan dan bahagikan hasilnya dengan penjualan. Lakukan pengiraan selama dua tahun berturut-turut dan bahagikan hasilnya untuk tahun kemudian dengan hasil untuk tahun sebelumnya untuk mendapatkan indeks margin kasar.

Contohnya, penjualan tahun semasa adalah $ 80,000 dan kos penjualan adalah $ 25,000. Margin penjualan adalah $ 80,000 tolak $ 25,000 dibahagikan dengan $ 80,000, atau $ 55,000 dibahagikan dengan $ 80,000 yang sama dengan 0,687. Pada tahun sebelumnya, penjualan adalah $ 60,000 dan kos penjualan adalah $ 20,000. Oleh itu, margin kasar adalah $ 40,000 dibahagikan dengan $ 60,000, atau 0,667. Hitung indeks dengan membahagikan hasil tahun semasa 0.687 dengan hasil tahun sebelumnya 0.667 untuk menghasilkan indeks 1.032.

3

Bahagikan penjualan untuk tempoh kemudian dengan penjualan untuk tempoh sebelumnya untuk mengira indeks pertumbuhan penjualan. Contohnya, bahagikan $ 80,000 dengan $ 60,000 untuk mendapatkan indeks pertumbuhan penjualan sebanyak 1,333.