Perjanjian Kontrak Ejen Jualan

Ejen penjualan berfungsi sebagai kontraktor bebas untuk syarikat, mempromosikan produk atau perkhidmatan syarikat sebagai balasan komisen bagi setiap penjualan. Kontrak antara ejen penjualan dan organisasi serupa dengan perjanjian kontraktor bebas am. Kontrak menetapkan bahawa ejen penjualan bukan pekerja, pegawai atau pemilik bersama syarikat. Komisen berbeza-beza bergantung pada sejauh mana penjualan ejen selama setiap tempoh pembayaran.

Klausa Am

Kontrak ejen penjualan menentukan produk atau perkhidmatan dan tanggungjawab ejen penjualan untuk memasarkan produk atau perkhidmatan syarikat dengan mematuhi terma dan syarat perjanjian. Bahagian menerangkan tindakan apa yang merupakan penamatan kontrak. Sekiranya ejen diminta untuk mengekalkan lesen atau izin untuk menyelesaikan penjualan, perjanjian tersebut dapat menggariskan syarat-syarat untuk pembaharuan lesen atau izin. Walaupun ejen penjualan berfungsi sebagai kontraktor bebas, kontrak tersebut mungkin memerlukan ejen tersebut untuk melakukan kuota penjualan secara berkala. Oleh itu, ejen mesti mencapai kuota untuk mengekalkan statusnya dengan syarikat. Keperluan tambahan mungkin termasuk dalam kontrak, seperti kewajiban ejen penjualan untuk menyelesaikan latihan atau menyelenggara kenderaan.Perjanjian tersebut mungkin mewajibkan ejen penjualan untuk memberi ganti rugi kepada syarikat tersebut atas segala kerosakan yang disebabkan oleh tindakannya.

Wilayah Jualan

Banyak syarikat merangkumi wilayah tertentu dalam pasaran sasaran yang ditentukan secara sempit. Kontrak tersebut mungkin menunjukkan bahawa setiap penjualan mesti dilakukan dalam kawasan geografi tertentu, sehingga membatasi penjualan setiap produk dalam wilayah tertentu. Wilayah penjualan juga boleh terdiri daripada segmen pelanggan berpotensi tertentu. Bergantung pada jenis pekerjaan pemasaran dan promosi, setiap ejen mungkin memiliki wilayah eksklusif.

Komisen jualan

Apabila penjualan berlaku, ejen penjualan memperoleh komisen, yang merupakan peratusan dari jumlah keseluruhan penjualan. Selalunya selesai hanya apabila syarikat menerima pembayaran dari penjualan atau membuat invois pelanggan. Kontrak ejen penjualan menentukan struktur komisen, termasuk asas komisen dan formula yang digunakan untuk mengira komisen ejen. Kontrak tersebut merangkumi peruntukan waktu pembayaran, menjelaskan prosedur untuk mengagihkan pembayaran komisen. Sebilangan besar kontrak ejen merangkumi peruntukan bahawa ejen penjualan berhak menerima penyata komisen bulanan dan pemeriksaan lengkap mengenai sejarah penjualannya.

Syarat Jualan

Syarikat menetapkan harga dan caj untuk setiap penjualan. Kontrak tersebut akan menetapkan garis panduan untuk penerimaan penjualan yang dilakukan oleh ejen penjualan. Oleh itu, jika ejen penjualan tidak menyelesaikan penjualan yang boleh diterima yang mematuhi garis panduan syarikat, syarikat boleh berhak menolak penjualan. Kontrak tersebut akan merangkumi klausa yang menunjukkan bahawa syarikat mempunyai hak untuk menolak sebarang pesanan.