Cara Menamakan Semula Fail PDF dalam Folder

PDF, atau Format Dokumen Mudah Alih, fail adalah format pilihan dokumen bagi banyak perniagaan kerana kandungan dan kemudahannya yang statik dan tidak dapat diedit. Sekiranya PDF adalah format dokumen yang digunakan oleh perniagaan anda, anda mempunyai beberapa pilihan ketika menukar nama fail. Sekiranya fail PDF yang anda perlukan untuk menamakan semula semuanya terletak di folder yang sama, anda boleh menamakan semula semuanya sekaligus.

1

Klik fail PDF pertama yang anda mahu namakan semula, atau tekan "Ctrl-A" untuk memilih semua fail PDF sekaligus.

2

Klik kanan pada fail PDF yang anda pilih, atau, jika anda memilih semua fail PDF, klik kanan pada salah satu fail tersebut.

3

Ketik nama yang diinginkan untuk fail PDF dan tekan "Enter." Sekiranya anda memilih satu fail PDF, nama fail itu sekarang akan diubah. Sekiranya anda memilih beberapa fail PDF, setiap nama fail akan diubah. Setiap fail selepas yang pertama akan ditambahkan dengan angka dalam kurungan, misalnya, (2), (3) dan (4).