Manfaat Perubatan Pekerja

Banyak pekerja di sektor awam dan swasta bergantung kepada faedah perubatan untuk menyokong kesihatan dan kesejahteraan mereka, serta anggota keluarga mereka. Majikan besar dan kecil menawarkan faedah perubatan dalam usaha mengekalkan persekitaran kerja yang sihat. Manfaat perubatan mengurangkan kos yang berkaitan dengan kejadian perubatan biasa seperti pemeriksaan dan lawatan kesihatan, rawatan pra-kelahiran atau rawatan kecemasan. Tanpa faedah perubatan pekerja, sebilangan pekerja tidak akan dapat menanggung perbelanjaan yang berkaitan dengan rawatan perubatan yang diperlukan.

Maklumat Liputan

Manfaat perubatan pekerja merangkumi pelbagai keadaan kesihatan. Individu yang bekerja sendiri atau orang yang tidak mempunyai insurans perubatan mesti mematuhi garis panduan dan syarat kelayakan pengunderaitan yang ketat kerana berkaitan dengan keadaan kesihatan yang sudah ada sebelumnya. Keadaan perubatan yang wujud sebelum seseorang individu mendapat insurans kesihatan biasanya dikecualikan dari perlindungan atau membatalkan kelayakan individu tersebut untuk mendapatkan perlindungan sama sekali. Mereka yang mendapat liputan melalui rancangan perubatan pekerja mereka tidak diminta untuk mendedahkan maklumat mengenai status kesihatan mereka sekarang. Ini bererti bahawa tanpa mengira tahap kesihatan pekerja atau sama ada dia menderita penyakit yang melemahkan, dia masih berhak untuk mendapatkan rawatan perubatan sehingga had yang diizinkan oleh faedah.

Rangkaian Penyedia

Rangkaian penyedia perubatan adalah sekumpulan penyedia penjagaan kesihatan yang menawarkan rawatan pesakit kepada pekerja yang terlepas dari rancangan insurans kesihatan. Pekerja penjagaan kesihatan di rangkaian penyedia dipilih oleh syarikat insurans perubatan. Penyedia mesti memenuhi syarat tertentu kerana berkaitan dengan penjagaan pesakit umum. Penyedia perubatan ini mesti dapat menyediakan pesakit dengan rawatan yang sewajarnya untuk tetap menjadi sebahagian daripada rangkaian penyedia.

Pilihan Raya Faedah

Pelan faedah perubatan pekerja biasanya menawarkan pilihan kepada pekerja dalam jenis perlindungan yang dapat mereka terima berdasarkan jumlah yang mereka ingin bayar untuk faedah mereka. Sebagai contoh, pekerja individu dengan keluarga boleh memilih untuk melindungi diri mereka sendiri, atau mereka boleh memilih untuk memasukkan pasangan dan anak-anak mereka. Pekerja juga mesti memutuskan berapa banyak liputan yang sesuai. Penyedia manfaat biasanya menawarkan liputan secara berperingkat untuk memenuhi pelbagai keperluan pekerja. Pekerja boleh memilih untuk memilih faedah perubatan yang merangkumi peratusan besar kemungkinan kos perubatan atau peratusan yang lebih kecil untuk mengurangkan jumlah premium insurans mereka.