Apakah Tugas Pegawai Organisasi?

Sebilangan besar organisasi, perniagaan, dan kelab mempunyai pegawai yang ditugaskan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab tertentu. Banyak peraturan organisasi yang dipatuhi pegawai ini terdapat dalam Peraturan Perintah Roberts. Sekiranya anda terpilih untuk jawatan pegawai, kemungkinan anda akan mengikuti peraturan ini, serta tugas dan kedudukan tertentu yang ditugaskan oleh organisasi anda untuk diselesaikan. Terdapat beberapa tugas asas pegawai yang biasa dilakukan pada kebanyakan struktur organisasi.

Setiausaha

Setiausaha organisasi bertanggungjawab menjaga daftar keahlian. Di samping itu, setiausaha boleh merancang atau menyebarkan maklumat penjadualan untuk perjumpaan dan aktiviti lain, serta menerima pembayaran iuran dari anggota dan mengemukakannya kepada bendahari. Salah satu tugas kesetiausahaan yang penting adalah mengambil masa dalam mesyuarat dewan, merangkumi perbincangan setiap perkara agenda. Maka adalah masalah menyalin dan memasukkan nota, menjadikannya tersedia jika perlu.

Bendahari

Bendahari bertanggungjawab atas semua aspek kewangan, menerima pembayaran daripada ahli secara langsung atau melalui setiausaha. Bendahari juga menyediakan dan memberikan penyata kewangan kepada organisasi dan mengesan semua deposit, perbelanjaan dan urusan kewangan lain. Bendahari sering bertugas menguruskan wang tunai ketika organisasi mengadakan acara khas untuk orang ramai. Bendahari sering mengendalikan atau mengawasi pemfailan cukai dan mengekalkan status bukan keuntungan organisasi.

Presiden

Salah satu anggota terpenting dari mana-mana organisasi adalah presiden. Tugas presiden adalah untuk memimpin semua mesyuarat dan acara, termasuk beberapa untuk orang awam. Untuk yang terakhir, presiden akan memastikan semua acara berjalan dengan lancar sehingga organisasi mengekalkan imej yang baik. Presiden juga mungkin bertugas untuk mengawasi semua aktiviti anggota lain dan adalah yang harus dilaporkan oleh semua pegawai lain.