Cara Menyelaraskan Penyertaan Perakaunan Asas Tunai

Banyak perniagaan lebih suka kesederhanaan menggunakan perakaunan asas tunai. Perbelanjaan dicatat apabila wang tunai dibayar dan pendapatan dicatat semasa wang tunai diterima. Walau bagaimanapun, Prinsip Perakaunan yang Diterima Secara Umum memerlukan penyata kewangan berasaskan akruan untuk tujuan pelaporan luaran. Dalam perakaunan akruan, perbelanjaan dicatat ketika berlaku dan pendapatan dicatat ketika diperoleh, tidak kira bila wang tunai dibayar atau diterima.

Perbelanjaan prabayar

Perbelanjaan yang dibayar sebelum ia berlaku adalah perbelanjaan prabayar. Contohnya termasuk caj telefon dan Internet yang ditagih terlebih dahulu. Seorang akauntan asas tunai akan mendebitkan perbelanjaan dan tunai kredit pada masa bil tersebut dibayar. Seorang akauntan asas akruan akan mendebitkan akaun aset perbelanjaan prabayar dalam tempoh semasa dan tunai kredit. Setelah perbelanjaan dibuat, akauntan akruan akan mendebitkan perbelanjaan dan mengkreditkan akaun perbelanjaan prabayar. Perbelanjaan prabayar dianggap sebagai aset kerana jumlah yang dibayar akan dikembalikan sekiranya perbelanjaan tidak pernah terjadi - jika, misalnya, syarikat menukar pembawa telefon.

Akaun Belum Bayar

Kos yang dikeluarkan dalam tempoh semasa dan dibayar pada masa berikutnya mesti diiktiraf dalam tempoh masa ia berlaku. Sebagai contoh, syarikat utiliti biasanya menagih pelanggan berdasarkan caj sebenar pada akhir tempoh. Akauntan tunai tidak akan mencatatkan perbelanjaan sehingga tempoh kemudian bil dibayar. Walau bagaimanapun, akauntan akruan akan mendebitkan perbelanjaan dalam tempoh yang berlaku dan akaun kredit perlu dibayar. Setelah perbelanjaan dibayar, akauntan akruan akan mendebitkan akaun yang perlu dibayar dan tunai kredit. Akaun yang perlu dibayar adalah akaun liabiliti.

Pendapatan Tidak Diperolehi

Wang tunai yang diterima sebelum diperoleh dianggap sebagai pendapatan belum diperoleh. Contohnya ialah pendapatan sewa yang diterima sebelum bulan yang akan digunakan. Akauntan tunai akan mendebitkan wang tunai dan hasil kredit sebaik sahaja wang tunai diterima. Seorang akauntan akrual akan mendebit hasil tunai dan kredit yang belum diperoleh. Setelah pendapatan diperoleh, akauntan akruan mendebitkan hasil dan hasil kredit yang belum diperoleh. Pendapatan yang belum didapatkan adalah akaun liabiliti kerana mesti dibayar kepada pelanggan jika tidak pernah benar-benar diperoleh.

Akaun Belum Terima

Penjualan yang dibuat secara kredit - apabila produk atau perkhidmatan telah diberikan kepada pelanggan dalam jangka masa semasa - tidak menghasilkan wang tunai. Akauntan tunai tidak akan mencatatkan apa-apa dalam tempoh semasa dan akan mendebitkan penjualan tunai dan kredit dalam tempoh tunai diterima. Seorang akauntan akrual akan mendebitkan penghutang akaun dan hasil penjualan kredit dalam tempoh semasa. Sebaik sahaja wang tunai diterima, akauntan akruan mendebitkan wang tunai dan akaun kredit yang akan diterima. Akaun belum terima adalah akaun aset kerana merupakan kewajipan dari pelanggan untuk membayar produk atau perkhidmatan yang telah diterima.