Cara Membuka Jadual dalam Paparan Reka Bentuk di Akses

Sama ada anda menggunakan Microsoft Access untuk melacak inventori atau menyimpan rekod pelanggan dan pelanggan, menguruskan jadual anda boleh menjadi tidak praktikal kerana pangkalan data bertambah dari segi saiz dan kerumitan. Tampilan reka bentuk Access membantu mengurangkan kekeliruan ketika mengedit jadual, kerana ia memaparkan setiap bidang dan harta dalam satu paparan, yang membolehkan anda melihat struktur keseluruhan jadual. Sekiranya paparan lembar data tidak berfungsi, alihkan jadual anda ke reka bentuk paparan untuk perspektif data anda yang lebih baik.

1

Buka atau buat pangkalan data Access yang ingin anda edit.

2

Klik tab jadual yang ingin anda buka dalam paparan reka bentuk.

3

Klik ikon menu "Lihat" dan klik "Paparan Reka Bentuk."

4

Klik ikon menu "Lihat" dan klik "Tampilan Lembar Data" untuk kembali ke mod penyuntingan lembar data.