Apakah Perbezaan Antara Populasi Sasaran & Populasi yang Boleh Diakses secara Eksperimen?

Perniagaan sering melakukan penyelidikan untuk mengenal pasti tabiat dan pilihan membeli pengguna. Sangat jarang untuk mengkaji semua pengguna di segmen populasi tertentu, yang bermaksud penyelidik perniagaan mesti mencari jalan untuk memilih pengguna yang sesuai untuk dikaji. Dilakukan dengan betul, kajian statistik akan mendedahkan pandangan mengenai keseluruhan populasi sasaran.

Penduduk Sasaran

Populasi sasaran adalah kumpulan yang diharapkan dapat difahami oleh penyelidik. Sebagai contoh, anggap sebuah syarikat melancarkan produk baru untuk warga emas. Menganalisis populasi sasaran - semua warga emas - dapat mengungkap pandangan yang membolehkan syarikat melaksanakan berbagai kampanye iklan yang sesuai dengan tahap pendapatan dan sikap yang berlainan dalam populasi sasaran tersebut.

Penduduk yang Boleh Diakses secara Eksperimen

Populasi yang dapat diakses secara eksperimen adalah kumpulan yang sebenarnya dapat diukur oleh penyelidik. Kekangan belanjawan, misalnya, sering membatasi jumlah pengguna yang dapat dikaji oleh penyelidik, menjadikan populasi yang dapat diakses secara eksperimen jauh lebih kecil daripada populasi sasaran. Batasan fizikal juga sering memaksa penyelidik untuk mengkaji kumpulan yang lebih kecil daripada populasi sasaran. Sebagai contoh, menemubual setiap pengguna yang diedarkan di wilayah besar sering tidak dapat dilaksanakan, yang bermaksud penyelidik mesti memilih kumpulan yang lebih kecil untuk belajar.

Masalah

Masalah berlaku sekiranya populasi yang dapat diakses secara eksperimen tidak mewakili populasi sasaran. Sebagai contoh, anggap seorang penyelidik ingin mengkaji sikap pengguna luar bandar terhadap produk syarikat. Meneliti semua pengguna luar bandar tidak mungkin dilakukan, oleh itu penyelidik memilih hanya beberapa pengguna untuk dikaji. Tetapi melainkan jika penyelidik menggunakan kaedah statistik yang boleh dipercayai untuk memilih pengguna mana yang akan dikaji, kemungkinan besar hasil kajian tidak akan berlaku untuk memahami populasi sasaran pada umumnya. Mengehadkan wawancara hanya kepada pengguna yang berada di lokasi yang mudah dapat menghasilkan keputusan berat sebelah yang tidak berlaku bagi populasi sasaran.

Wawasan Ahli

Dengan kaedah statistik yang tepat, adalah mungkin untuk memilih sampel perwakilan dari populasi yang dapat diakses secara eksperimen. Sebagai contoh, jika seorang penyelidik dapat mengkaji sekumpulan pengguna yang cukup besar sambil juga bergantung pada kaedah pemilihan yang secara rawak, penyelidik dapat yakin bahawa hasil kajian tersebut akan berlaku untuk populasi sasaran secara keseluruhan. Bagi kebanyakan perniagaan kecil, sifat analisis statistik yang rumit ini menjadikan pengambilan penyelidik pasaran pakar sebagai pilihan yang menarik. Pakar memahami bukan hanya bagaimana mengenal pasti dan mengakses sampel perwakilan dari populasi sasaran, tetapi juga bagaimana mengekstrapolasi corak dan pandangan penting dari data yang dihasilkan.