Bagaimana Merancang Pengembangan Perniagaan

Perniagaan kecil menjadi perniagaan besar melalui pengembangan. Dalam kebanyakan kes, pengembangan perniagaan berlaku kerana peningkatan permintaan, peningkatan kecekapan, jalur produksi baru, pasaran yang lebih beragam atau antarabangsa dan keperluan untuk membawa fungsi tertentu, seperti logistik atau pembuatan, secara dalaman. Merancang pengembangan adalah latihan strategik yang melibatkan mengenal pasti keperluan pengembangan yang tepat. Selepas ini, anda dapat memusatkan perhatian pada keperluan dan mengembangkan anggaran masa dan modal yang diperlukan untuk melaksanakan usaha pengembangan.

1

Kenal pasti apa yang perlu dikembangkan. Memperluas demi pengembangan mungkin menyebabkan peningkatan ketidakcekapan. Tentukan bahagian perniagaan yang ingin anda kembangkan dengan tepat. Menghasilkan lebih banyak produk tidak semestinya diterjemahkan secara meluas di seluruh bidang. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan skala ekonomi. Anda mungkin tidak perlu memperluas fungsi pentadbiran dan / atau berpindah ke bangunan yang lebih besar. Mungkin anda hanya perlu mengambil lebih banyak kakitangan dan / atau membeli peralatan tambahan.

2

Tentukan kesan pengembangan pada personel. Pertimbangkan untuk mengambil pekerja sambilan sehingga keperluan untuk pekerjaan sepenuh masa sudah pasti. Juga, ingat bahawa gaji untuk peningkatan kakitangan harus berasal dari peningkatan pendapatan, bukan dari luar dana.

3

Membangunkan program latihan untuk pekerja. Komunikasikan usaha dan matlamat pengembangan dengan pekerja melalui sesi latihan. Latih beberapa pekerja terbaik anda dan minta mereka melatih orang lain. Sekiranya membeli peralatan baru, minta penjual memberi latihan kepada kakitangan.

4

Pertimbangkan untuk mengembangkan melalui Internet. Bata dan mortar (ruang bangunan tradisional) lebih mahal daripada kos menyelenggara laman web. Ini juga merupakan cara yang baik untuk menjangkau pelanggan di luar negara sambil memanjangkan waktu anda hingga 24/7.

5

Beli atau sewa ruang tambahan hanya jika perlu. Ini menimbulkan pelaburan yang besar dan harus dianalisis dengan teliti. Sehingga itu, pertimbangkan usaha untuk memaksimumkan ruang fizikal lokasi semasa anda.

6

Tentukan laluan dan rancangan baru untuk logistik. Dengan pelanggan tambahan, keperluan untuk melayani pangkalan pelanggan yang lebih luas. Kenal pasti keperluan logistik yang perlu ditambah.