Cara Menetapkan Nombor Invois dalam Buku Pantas

QuickBooks menetapkan nombor invois anda secara automatik dan menambahkannya secara berurutan dengan setiap invois baru, tetapi anda boleh menyesuaikan nombor ini dengan apa sahaja yang anda mahukan. Menetapkan nombor invois anda sendiri dapat membantu memisahkan invois bagi pelanggan yang berbeza. QuickBooks akan terus memajukan invois anda dengan satu nombor, jadi anda perlu menyesuaikan nombor ini untuk setiap invois jika anda ingin melonjak dengan jumlah yang lain.

Menyesuaikan Nombor Anda

Untuk menetapkan nombor invois, ubah tetapan syarikat terlebih dahulu. Klik ikon roda gigi di QuickBooks dan kemudian klik "Entri Borang Jualan." Di bagian Nombor Kustom, centang kotak di sebelah "Nombor transaksi khusus" dan kemudian klik "Simpan." Anda kini boleh mengedit semua bidang nombor pada borang penjualan anda, termasuk nombor invois. Setelah anda mengedit nombor dalam invois dan menyimpannya atau menghantarnya, QuickBooks akan mengingat nombor invois baru dan meneruskan urutannya.