Hak Pekerja Sementara

Pekerja sementara diambil untuk jangka masa dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Pekerja sementara menggantikan pekerja sepenuh masa semasa cuti atau memberikan perkhidmatan sebagai pekerja bermusim semasa cuti atau tempoh permintaan tinggi yang lain. Walaupun pekerja sementara boleh dianggap bukan pekerja atau kontraktor bebas, perniagaan masih harus memberikan pekerja tertentu hak yang berkaitan dengan upah dan gaji, kesihatan dan keselamatan dan perlindungan terhadap diskriminasi dan gangguan. Undang-undang ini juga berlaku untuk pekerja bukan imigran.

Perlindungan Terhadap Diskriminasi

Pekerja sementara dilindungi oleh undang-undang persekutuan dari diskriminasi berdasarkan bangsa, asal negara, jantina atau kecacatan. Ini bermaksud bahawa pekerja sementara yang merupakan wanita mesti dibayar gaji yang sama dengan pekerja lelaki lain yang melakukan pekerjaan yang sama. Selain itu, pekerja sementara yang mempunyai izin kerja yang diperlukan tidak boleh ditolak bekerja kerana dia berasal dari negara asing.

Perlindungan Terhadap Gangguan Seksual

Pekerja sementara dilindungi daripada gangguan seksual dari pemilik perniagaan dan pekerja tempat mereka bekerja. Pelecehan seksual tidak wajar menyentuh dengan cara seksual, penggunaan bahasa yang eksplisit dan menuntut untuk melakukan perbuatan seksual. Pekerja sementara boleh menggunakan proses aduan yang sama dengan pekerja untuk melaporkan gangguan dan, jika dipekerjakan oleh agensi sementara, juga dapat mengadu kepada agensi tersebut.

Persekitaran Kerja yang Sihat dan Selamat

Perniagaan mesti menjaga persekitaran yang selamat dan sihat untuk pekerja sementara. Pekerja di tempat di mana perumahan disediakan oleh majikan berhak mendapat tempat tinggal yang selamat, bersih dan boleh didiami. Bilik mandi di tempat kerja mestilah kebersihan dan air minum boleh disediakan untuk pekerja pertanian sementara.

Upah dan Gaji

Semua pekerja sementara berhak mendapat upah yang setimpal untuk pekerjaan yang dilakukan. Pekerja sementara dikenakan undang-undang gaji minimum dan tidak dapat dibayar kurang dari jumlah tersebut. Sebilangan besar pekerja juga berhak membayar satu setengah kali dari gaji biasa jika mereka bekerja lebih dari 40 jam seminggu.

Pekerja Sementara Bukan Pendatang

Bukan pendatang yang datang ke Amerika Syarikat untuk bekerja sementara di bawah peruntukan visa khas juga diberi hak tertentu di tempat kerja. Majikan tidak boleh memegang pasport pekerja sementara asing, tetapi mesti membenarkan pekerja memiliki semua dokumen, termasuk pasport dan visa. Pekerja sementara asing tidak boleh dikenakan kerja paksa dan tidak boleh diancam untuk diserahkan kepada pegawai imigresen oleh majikan.