Tugas Pembangunan Tenaga Manusia

Objektif pembangunan sumber tenaga manusia adalah untuk menyediakan kerangka kerja bagi pekerja untuk mengembangkan kecekapan mereka yang diperlukan untuk kecekapan dan produktiviti individu dan organisasi serta pertumbuhan kerjaya. Majikan bertanggungjawab untuk merancang program yang ditujukan untuk pengembangan kerjaya pekerja dan pemerolehan kemahiran pekerjaan setelah bekerja melalui latihan, pengurusan prestasi dan pengembangan organisasi. Pembangunan tenaga kerja biasanya merupakan bahagian strategi sumber manusia organisasi dan bertujuan untuk memaksimumkan potensi modal insan sehingga dapat mencapai objektif perniagaan yang strategik.

Latihan dan Pembangunan Tenaga Manusia

Antara fungsi pembangunan tenaga kerja adalah mengawasi pengembangan kepakaran manusia dalam organisasi untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan. Melalui perancangan dan pemantauan hasil kerja pekerja, program pembangunan dirancang untuk memastikan pekerja memperoleh kemahiran dan kualiti yang diperlukan untuk bekerja di peringkat yang lebih tinggi. Ini memotivasi pekerja dan meningkatkan pertumbuhan kerjaya mereka. Program latihan yang sistematik juga menempatkan organisasi dalam posisi yang unik untuk menghadapi kebutuhan tenaga manusia, teknologi dan kepelbagaian aktiviti perniagaan yang semakin meningkat dan berubah.

Penilaian Prestasi dan Pengurusan

Penilaian prestasi dan ulasan adalah peluang penting untuk peningkatan pekerja dalam organisasi anda. Pembangunan tenaga kerja harus merangka teknik untuk digunakan oleh pengurus dalam melakukan penilaian yang bermakna dan berkesan. Biasanya, ini harus membantu pengurus menilai pencapaian matlamat dan menilai prestasi berbanding beberapa metrik yang ditentukan seperti kecekapan khusus pekerjaan dan nilai teras syarikat. Penilaian prestasi yang berkesan akan membolehkan pasukan pengurusan anda mengenal pasti jurang produktiviti pekerja, yang dapat menjadi asas bagi program yang ditujukan untuk pengembangan pekerja.

Perancangan Tenaga Manusia dan Pembangunan Strategi

Perancangan terdiri daripada mendapatkan bilangan orang dan jenis orang yang tepat di tempat yang tepat. Ini memastikan pekerja diberi tugas yang mana ia sangat sesuai untuk membantu organisasi mencapai matlamatnya. Pembangunan tenaga manusia perlu menganalisis inventori tenaga kerja semasa, membuat ramalan tenaga kerja masa depan dan menentukan sama ada pengambilan dari luar atau promosi dari dalam diperlukan untuk meningkatkan prestasi. Dengan mengenal pasti kumpulan kemahiran dan bakat yang berbeza yang diperlukan oleh bidang perniagaan masing-masing, strategi sumber manusia dapat dikembangkan yang mempertimbangkan bagaimana pekerja yang ada dan yang akan datang sesuai dengan keseluruhan perniagaan syarikat anda.

Kesejahteraan Pekerja dan Kualiti Kehidupan Kerja

Objektif utama pembangunan tenaga kerja adalah untuk menyumbang kepada kesejahteraan profesional, kebanggaan dan motivasi pekerja. Kesejahteraan pekerja merujuk kepada usaha yang meningkatkan taraf hidup pekerja dan oleh itu kualiti kehidupan kerja. Tujuannya adalah untuk menyediakan kepemimpinan yang baik, pekerjaan yang menarik dan mencabar, keadaan kerja yang selamat dan gaji yang baik. Beberapa faedah dapat diberikan kepada pekerja sebagai rancangan pampasan tidak langsung untuk memotivasi mereka untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik. Di samping itu, anda boleh melaksanakan dasar terbuka atau membenarkan pekerja anda mengambil bahagian dalam keputusan yang mempengaruhi mereka dan hubungan mereka dengan syarikat.