Contoh Pelan Insentif Pengurusan

Pengurus adalah pekerja yang ditugaskan untuk membantu syarikat anda untuk mencapai tujuan dan objektif strategiknya. Rancangan insentif yang anda gunakan untuk memotivasi pasukan pengurusan anda kemungkinan besar akan berperanan dalam pertumbuhan dan kejayaan perniagaan anda. Terdapat pelbagai rancangan insentif untuk membantu pengurus tetap fokus dan terdorong. Pertimbangkan gabungan rancangan insentif yang akan membuat pakej pampasan yang kaya untuk membantu mengekalkan dan mencapai prestasi.

Bayar untuk Prestasi

Menawarkan gaji berdasarkan prestasi di semua peringkat dalam organisasi dianggap sebagai amalan terbaik untuk mengekalkan pengurus dan juga pekerja di semua peringkat. Model pembayaran untuk prestasi biasanya terdiri daripada kadar gaji asas yang digabungkan dengan kadar gaji yang berubah-ubah yang secara khusus berkaitan dengan prestasi seseorang. Pengurus berprestasi tinggi biasanya cukup menerima model ini, kerana ia menjalin hubungan yang jelas antara prestasi individu dan pencapaian matlamat syarikat. Anda pasti ingin menentukan sama ada memberi tumpuan kepada keuntungan operasi sebagai ukuran atau pada petunjuk bukan kewangan seperti kualiti produk, pengembangan pekerja atau kepuasan pelanggan ketika menentukan cara memberikan gaji berubah.

Menawarkan Opsyen Saham

Menawarkan pilihan saham adalah alat lain yang banyak digunakan untuk memberi penghargaan kepada pengurus. Opsyen saham membolehkan pekerja membeli saham syarikat pada harga yang telah ditentukan. Oleh kerana nilai saham syarikat meningkat, pilihan saham membolehkan saham dibeli dengan harga yang lebih rendah. Insentif ini dapat mendorong pengurus untuk melampaui tujuan prestasi dengan harapan bahawa ini akan memberi kesan positif terhadap nilai saham syarikat, sehingga meningkatkan nilai pilihan saham.

Pelan Insentif Bagi Hasil

Pelan insentif pembahagian keuntungan dirancang untuk memupuk kolaborasi, penglibatan dan budaya korporat yang dipertingkatkan. Walaupun ini adalah rancangan insentif yang dapat dimanfaatkan oleh semua pekerja, pasukan pengurusan anda dapat memainkan peranan penting dalam memupuk kerja berpasukan, peningkatan produktiviti dan perkongsian idea yang membawa kepada peningkatan prestasi organisasi. Pembahagian keuntungan tidak hanya tertumpu pada garis bawah syarikat, tetapi untuk mencapai peningkatan prestasi operasi bersama dengan sikap pekerja yang positif. Syarikat yang menggunakan rancangan insentif jenis ini biasanya mementingkan persekitaran perniagaan atau budaya sama seperti pendapatan atau tujuan strategik.

Mengiktiraf Pencapaian Pekerja

Organisasi yang sangat fokus untuk mengenali pencapaian pekerja barisan hadapan kadang-kadang lupa untuk mengenali sumbangan yang dimiliki oleh pengurus dalam mempengaruhi prestasi. Pengurus peringkat pertengahan mungkin sangat diabaikan kerana pekerjaan yang mereka laksanakan mungkin tidak kelihatan oleh pihak pengurusan kanan. Seperti semua pekerja lain, pasukan pengurusan anda harus diberi penghargaan baik secara terbuka dan swasta untuk prestasi yang melebihi jangkaan. Pelan insentif pengiktirafan boleh merangkumi faedah seperti piala, sijil hadiah atau hari percutian tambahan.