Jenis Projek Operasi

Pengurusan operasi adalah bidang pekerjaan yang berkaitan dengan reka bentuk dan pengurusan produk, proses, perkhidmatan dan rantaian bekalan. Projek operasi berbeza-beza. Mulai dari tahap strategi hingga taktik dan operasi. Projek operasi yang dikendalikan dengan baik sangat mustahak untuk kejayaan syarikat, terutamanya perniagaan kecil, kerana mereka mewujudkan kelebihan daya saing dan memanfaatkan peluang.

Memilih Lokasi

Salah satu jenis projek operasi adalah memilih lokasi untuk perniagaan kecil anda. Ini bergantung pada beberapa faktor. Jenis perniagaan menentukan sama ada pelanggan datang ke perniagaan atau datang kepada mereka, sama ada mempunyai pekerja, dan sama ada ia mengeluarkan dan mengedar produk. Sekiranya perniagaan bergantung pada pelanggan yang masuk, lokasinya harus dekat dengan tempat runcit yang popular yang mudah diakses melalui jalan raya dan pengangkutan awam. Ia tidak harus dapat diakses secara fizikal oleh pelanggan, perniagaan dari rumah mungkin lebih menjimatkan. Perniagaan pembuatan mungkin ingin berada di dekat taman perindustrian atau pelabuhan pengangkutan utama. Perniagaan yang memerlukan pekerja perlu mencari di kawasan yang dapat menyediakan tenaga kerja.

Menubuhkan dan Mengawasi Rantaian Bekalan

Jenis projek operasi lain ialah mewujudkan rantaian bekalan. Pengurusan mesti menyelaraskan integrasi keseluruhan rantaian bekalan, dari membeli bahan mentah hingga membekalkan barang jadi kepada pelanggan. Pengurus perlu menentukan cara menghantar bahan mentah ke perniagaan dan bagaimana mengedarkan barang jadi kepada pelanggan dengan cara yang paling menjimatkan. Projek ini merangkumi strategi mengenal pasti untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangkan masa pemulihan. Ini juga merangkumi pengauditan dan analisis operasi semasa.

Penjadualan dan Pengawalan Pengeluaran

Pemantauan berterusan tahap pengeluaran dan inventori adalah satu lagi projek operasi yang diperlukan. Perniagaan pembuatan kecil perlu mengurangkan masa yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Ini melibatkan memendekkan masa pemasangan dan melancarkan proses untuk membuang sisa. Pembuatan berkait rapat dengan masa dan jumlah permintaan pelanggan. Kitaran pengeluaran yang lebih pendek mengurangkan kos dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengurusan juga harus melakukan audit pengeluaran dan inventori untuk mengenal pasti bidang penambahbaikan.

Pengurusan inventori

Projek pengurusan inventori merancang, menyimpan, memindahkan dan mengambil kira bekalan, bahan dan produk yang ada. Ketersediaan inventori adalah salah satu aspek yang paling penting dalam perkhidmatan pelanggan, dan kos inventori adalah salah satu entri paling penting dalam kunci kira-kira mana-mana syarikat kecil. Mencapai keseimbangan yang tepat antara mengelakkan kehabisan stok dan membawa lebihan sukar untuk dicapai. Membawa sumber inventori yang terlalu banyak, sambil membawa terlalu sedikit menimbulkan risiko tidak dapat memenuhi pesanan dan memastikan kepuasan pelanggan.