Pelan Insentif untuk Pekerja

Syarikat menggunakan rancangan insentif pekerja dengan pelbagai alasan - untuk memenuhi atau meningkatkan matlamat penjualan, untuk memenuhi atau meningkatkan matlamat pengeluaran, untuk meningkatkan semangat pekerja atau untuk prestasi pekerja yang luar biasa, semuanya mendorong kejayaan syarikat. Rancangan memberi ganjaran kepada pekerja atas pencapaian mereka dan mewujudkan rasa pencapaian. Insentif boleh terdiri dari ganjaran sederhana, termasuk hadiah, plak atau piala hingga ganjaran wang, seperti pembahagian keuntungan, bonus atau insentif perjalanan.

Objektif Rancangan

Objektif rancangan insentif adalah untuk memotivasi pekerja di semua peringkat dan menunjukkan penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Walau bagaimanapun, sebarang rancangan insentif perlu dikaji secara berkala untuk memastikan syarikat memenuhi tujuan dan, jika perlu, membuat perubahan atau mengubah rancangan. Pelan insentif harus sederhana dan memberikan ganjaran hanya apabila pekerja memenuhi atau melebihi matlamat yang ditetapkan.

Format Rancangan

Syarikat menggunakan rancangan insentif sekali gus atau sebagai program berterusan untuk menanamkan kebanggaan pekerja dalam perniagaan. Rancangan juga dapat berjenjang - penghargaan jangka pendek untuk pencapaian bulanan atau suku tahunan, dan penghargaan jangka panjang untuk pencapaian tahunan dan tahun perkhidmatan. Beberapa rancangan didasarkan pada pelbagai tujuan dengan peratusan ganjaran ditentukan oleh tahap kejayaan yang dicapai pada setiap tujuan.

Tetapkan Rancangan

Pelan insentif perlu dinyatakan dengan jelas secara bertulis agar para pekerja mengetahui tujuan dan ganjaran serta bagaimana ukuran prestasi ditetapkan. Syarikat juga perlu menunjukkan siapa yang layak untuk rancangan insentif, bagaimana ganjaran akan dibuat dan kapan. Pada masa yang sama, insentif harus cukup besar untuk memotivasi pekerja dan syarikat mesti memberikan kejayaan pekerja.

Berkongsi keuntungan

Rancangan pembahagian keuntungan adalah salah satu insentif yang paling biasa digunakan oleh syarikat dari pelbagai ukuran. Pelan ini memberi peluang kepada pekerja untuk berkongsi keuntungan sebelum cukai syarikat, memberi pekerja rasa penyertaan dalam kejayaan syarikat.

Prestasi Pekerja

Memberi ganjaran yang sama kepada semua pekerja tanpa mengira tahap prestasinya boleh menjadi produktif. Tetapi rancangan yang disusun mengikut tahap kejayaan setiap pekerja dianggap adil oleh pekerja dan memotivasi pekerja yang kurang produktif untuk meningkatkan prestasi mereka.

Komisen Jualan Lulus

Kakitangan jualan yang bergantung pada komisen dapat dimotivasi oleh rancangan yang lulus sesuai dengan tahap penjualan. Tetapkan tahap penjualan dan tolak kadar komisen yang sesuai - apabila penjualan melampaui tahap yang dinyatakan, kadar komisen meningkat.

Pilihan Saham

Walaupun pilihan saham mungkin lebih biasa di kalangan pengurusan atasan, ada pelbagai rancangan opsyen saham yang dapat disiapkan untuk memasukkan pekerja juga. Di bawah jenis rancangan ini, pekerja mempunyai kemampuan untuk membeli saham dalam syarikat dengan harga tertentu untuk jangka waktu tertentu. Akibatnya, pekerja berkongsi hak milik dalam syarikat dan mempunyai kepentingan dalam kejayaan atau kegagalan syarikat.