Cara Merujuk Rujukan Antara Hamparan Excel

Setiap sel dalam spreadsheet Excel mempunyai alamat unik, disebut rujukan sel. Rujukan ini menggabungkan huruf yang mewakili lajur sel dengan nombor yang mewakili barisnya. Sel dalam spreadsheet yang berlainan di buku kerja Excel akan mempunyai rujukan sel yang sama jika mereka menempati kedudukan yang sama dalam helaian yang berbeza. Untuk membuat rujukan silang antara hamparan, anda mesti mengenal pasti sel menggunakan alamat yang diperluas. Rujukan lanjutan ini menentukan helaian sel serta lajur dan barisnya.

1

Kenal pasti lajur sel yang ingin anda rujuk silang. Sebagai contoh, sel pertama dalam hamparan adalah bahagian lajur A.

2

Kenal pasti baris sel yang ingin anda rujuk silang. Contohnya, sel pertama dalam hamparan adalah bahagian lajur 1.

3

Gabungkan kedua-dua watak ini untuk membentuk alamat sel. Dengan contoh ini, sel pertama mempunyai alamat "A1."

4

Kenalpasti nama kepingan sel. Tab helaian menentukan namanya. Secara lalai, Excel menamakan helaian pertama dalam buku kerja "Sheet1."

5

Tambahkan alamat sel ke nama helaiannya, dipisahkan dengan tanda seru. Meneruskan contoh, rujukan tambahan untuk sel pertama buku kerja adalah "Sheet1! A1."

6

Gunakan rujukan lanjutan untuk mengenal pasti sel dalam formula. Sebagai contoh, sel dalam helaian berbeza yang menambah 20 pada nilai pada sel pertama mesti menggunakan formula berikut:

= Lembaran1! A1 + 20