Kelebihan Menyediakan Penyata Aliran Tunai Menggunakan Kaedah Langsung

Penyata aliran tunai adalah salah satu penyata kewangan yang bergantung kepada pelabur untuk mengukur kekuatan kewangan syarikat. Aliran tunai yang kuat meletakkan syarikat dalam kedudukan yang baik untuk mengembangkan perniagaannya, melabur dalam projek baru dan membuat pembayaran dividen kepada pemegang saham. Sebuah syarikat mempunyai dua pilihan untuk menyediakan penyata aliran tunai: kaedah langsung dan kaedah tidak langsung. Dari dua kaedah tersebut, kaedah langsung adalah yang paling mudah difahami kerana mudah.

Penyata aliran tunai

Penyata aliran tunai menguraikan sumber dan penggunaan tunai syarikat kepada tiga kategori: aliran tunai dari aktiviti operasi, aliran tunai dari aktiviti pelaburan, dan aliran tunai dari aktiviti pembiayaan. Dari ketiganya, aliran tunai dari aktiviti operasi memberikan penilaian kedudukan tunai organisasi dari perniagaan utamanya. Menambah atau mengukuhkan wang tunai dari operasi adalah petunjuk yang baik mengenai daya maju jangka panjang syarikat. Wang tunai dari aktiviti pelaburan mewakili wang tunai dari pelaburan dalam loji, harta tanah dan peralatan, pelupusan aset dan keuntungan dan kerugian daripada pelaburan. Aliran tunai dari aktiviti pembiayaan mewakili sumber dan penggunaan wang tunai dari pinjaman bank, pembayaran balik pinjaman, penawaran hutang dan ekuiti dan pembayaran dividen.

Kaedah Langsung

Kaedah langsung adalah salah satu cara bagi syarikat untuk menyediakan penyata aliran tunai untuk dibentangkan kepada pemegang saham. Kedua-dua prinsip perakaunan yang diterima umum AS (GAAP) dan Piawaian Perakaunan Antarabangsa (IAS) mengesyorkan syarikat menyediakan aliran tunai operasi menggunakan format kaedah langsung. Di samping itu, kaedah langsung adalah mudah dan senang difahami. Pada asasnya, kaedah langsung menyusun semua urus niaga syarikat dan merangkumnya ke dalam kategori yang serupa dengan mengambil penyata bank dan menyusun cek, jenis pembayaran bil dan deposit berdasarkan sumber aliran masuk. Sebagai contoh, di bawah aktiviti operasi, kaedah langsung memperincikan wang tunai yang dikumpulkan dari pelanggan, aliran masuk tunai, dan menyenaraikan aliran keluar tunai seperti sewa yang dibayar sebagai angka negatif untuk mendapatkan wang tunai dari operasi.

Kaedah Tidak Langsung

Kaedah tidak langsung sedikit lebih sukar difahami. Ini pada dasarnya menunjukkan gabungan pendapatan bersih perakaunan akruan dengan wang tunai dari aktiviti operasi. Perakaunan akruan mencatatkan pendapatan dan perbelanjaan apabila berlaku tanpa mengira wang tunai bertukar tangan. Sebagai contoh, dalam perakaunan akruan, syarikat mencatatkan penjualan walaupun pelanggan belum membayar invoisnya. Di bawah kaedah tidak langsung, syarikat bermula dengan pendapatan bersih seperti yang dilaporkan pada penyata pendapatan dan menyesuaikan pendapatan bersih berdasarkan akruan dan bukan berdasarkan tunai. Sebagai contoh, kerana penyusutan adalah perbelanjaan bukan tunai, kaedah tidak langsung menambahkan jumlah tersebut kepada pendapatan bersih. Peningkatan dalam piutang adalah penggunaan wang tunai kerana, pada asasnya, syarikat memberikan kebaikan kepada pelanggan secara kredit.

Melapor

Sebilangan besar syarikat memilih untuk melaporkan penyata aliran tunai menggunakan kaedah tidak langsung kerana perakaunan akruan memberikan ukuran yang lebih baik mengenai penurunan aktiviti perniagaan. Di samping itu, kaedah tidak langsung terbukti kurang kompleks untuk tujuan pelaporan. Bayangkan syarikat seperti General Electric menggunakan kaedah langsung untuk menyiapkan penyata aliran tunai, yang pada dasarnya seperti menyeluruh penyata bank syarikat. Walau bagaimanapun, syarikat boleh menyediakan penyata aliran tunai menggunakan kaedah langsung dengan penyesuaian dengan kaedah tidak langsung sebagai maklumat tambahan.