Cara Mengira Perbelanjaan dan Susut Nilai Kereta dan Lori untuk IRS

Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri membenarkan perbelanjaan pengangkutan biasa dan diperlukan sebagai pemotongan terhadap pendapatan perniagaan untuk kenderaan atau trak yang digunakan dalam perniagaan. Sekiranya kenderaan itu dimiliki oleh perniagaan, ia dapat disusutkan, biasanya dalam jangka masa lima tahun dengan beberapa batasan.

1

Catat bacaan odometer awal dan akhir kenderaan setiap tahun untuk mengira jumlah batu yang dipandu. Simpan rekod terperinci mengenai semua batu yang berkaitan dengan penggunaan perniagaan. Ini termasuk jarak tempuh tempatan (bukan perjalanan semalam) dari lokasi perniagaan utama anda ke lokasi kerja lain, ke lokasi pelanggan atau pelanggan, untuk menghadiri perjumpaan perniagaan, konvensyen atau seminar yang berkaitan dengan perniagaan anda, untuk mengambil bekalan atau produk dan untuk kenderaan diservis atau diperbaiki. IRS memerlukan catatan semua jarak tempuh perniagaan untuk menuntut potongan. Ini bermaksud menyimpan buku harian atau log masuk yang anda masukkan mil perniagaan dan tujuan perniagaan perjalanan setiap hari anda menggunakan kereta atau trak untuk perniagaan. Penggunaan perniagaan untuk perjalanan semalam juga dapat dikurangkan,tetapi penggunaan tersebut dikelaskan sebagai perbelanjaan perjalanan dan harus dijejaki dan direkodkan secara berasingan.

2

Simpan resit untuk semua penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan, gas dan minyak, bayaran parkir dan tol, garaj atau sewa ruang, premium insurans kenderaan, tayar dan pendaftaran kenderaan. Sekiranya kenderaan disewa, simpan resit untuk pembayaran sewa. Sekiranya dibiayai, simpan rekod pembayaran faedah pinjaman. Perisian perakaunan sangat membantu dalam merekod, mengatur dan mengesan perbelanjaan ini. Mengimbas resit ke komputer atau peranti simpanan elektronik dapat membantu memastikan jumlah terimaan kertas minimum.

3

Gunakan jadual susut nilai untuk mengira perbelanjaan susut nilai yang dibenarkan setiap tahun. IRS mengehadkan jumlah nilai kereta dan trak yang tidak dapat diagihkan dan jumlah perbelanjaan susut nilai yang dibenarkan setiap tahun. Dalam beberapa kes, keseluruhan nilai kereta atau trak yang tidak dapat diambil kira boleh diambil sebagai perbelanjaan pada tahun pertama penggunaan sebagai perbelanjaan Seksyen 179. Pada tahun-tahun berikutnya, hanya perbelanjaan perniagaan sebenar yang dapat dikurangkan.

4

Tentukan sama ada menuntut perbelanjaan sebenar atau pemotongan jarak tempuh standard pada tahun pertama kenderaan digunakan dalam perniagaan. IRS menetapkan kadar jarak tempuh piawai setiap tahun dan menyesuaikannya untuk mencerminkan perubahan dalam kos operasi kenderaan. Sekiranya anda meletakkan kenderaan pada jadual susut nilai, anda tidak boleh mengambil kadar jarak tempuh biasa. Sebaliknya, anda mesti mengambil jumlah susut nilai ditambah perbelanjaan sebenar untuk tahun ini. Hitung potongan perbelanjaan kenderaan dengan dua cara: Gunakan susut nilai (jika perniagaan memiliki kenderaan) dan perbelanjaan sebenar dan kemudian hitung semula menggunakan kadar jarak tempuh standard. Bandingkan hasilnya untuk menentukan kaedah mana pemotongan yang lebih baik. Sekiranya anda menggunakan perbelanjaan sebenar pada tahun pertama, anda tidak boleh beralih pada tahun kemudian ke pemotongan jarak tempuh biasa. Sekiranya anda mempunyai lima kenderaan atau lebih,anda tidak boleh mengambil kadar jarak tempuh biasa.

5

Tuntut hanya bahagian perbelanjaan dan penyusutan penggunaan perniagaan sekiranya anda juga menggunakan kereta atau trak sebagai kenderaan peribadi. Sebagai contoh, jika anda memandu kenderaan dengan jumlah keseluruhan 16,000 batu setahun, tetapi hanya 12,000 batu untuk tujuan perniagaan, anda boleh menuntut 75 peratus perbelanjaan dan susut nilai sebagai perbelanjaan perniagaan. Sekiranya anda menggunakan kadar jarak tempuh biasa, kalikan kadar kali ganda 12,000 batu untuk mengira jumlah yang boleh ditolak.