Apakah Segitiga Pemasaran Perkhidmatan?

Segitiga pemasaran perkhidmatan menekankan tiga elemen bertepatan yang berbeza. Ia merangkumi pemasaran dalaman, pemasaran luaran dan pemasaran interaktif. Premisnya adalah bahawa apabila syarikat menjaga pekerjanya, pekerja mereka cenderung bekerja dengan tekun untuk mengurus pelanggan yang tertarik dengan syarikat oleh pemasaran luaran.

Para pemain

Syarikat, pekerjanya dan pelanggannya membentuk tiga peranan penting dalam triad pemasaran perkhidmatan. Perniagaan ini mempunyai produk dan perkhidmatan untuk ditawarkan dan dipromosikan kepada pelanggan. Ini menggunakan pemasaran luaran, seperti periklanan dan hubungan masyarakat, untuk menarik pelanggan. Pekerja berinteraksi dengan pelanggan semasa proses penjualan dan perkhidmatan. Semakin positif pekerja melihat peranan mereka di dalam syarikat, semakin berkesan mereka menjaga pelanggan syarikat.

Elemen

Pemasaran dalaman merujuk kepada cara syarikat berkomunikasi dengan pekerja. Ini termasuk perkongsian berita penting oleh pemimpin syarikat dan sokongan pekerja yang berkesan semasa mereka menjalankan tugas. Pemasaran luaran merangkumi semua usaha promosi yang ditujukan kepada pelanggan untuk mempromosikan keuntungan syarikat dan produk dan perkhidmatannya. Pemasaran interaktif merangkumi pertukaran langsung antara pekerja dan pelanggan dengan siapa mereka berkongsi maklumat produk atau perkhidmatan untuk mendorong pembelian. Di tengah-tengah triad adalah teknologi, seperti telefon, komputer dan peranti mudah alih, yang digunakan dalam menerapkan elemen pemasaran ini.