Peranan Kepercayaan dalam Hubungan Pekerja-Pengurus

Hubungan pekerja-pengurus adalah salah satu komponen utama untuk struktur organisasi yang kuat. Pekerja bergantung pada pengurus mereka untuk pengembangan kerjaya dan panduan bagaimana meningkatkan kemahiran mereka. Salah satu elemen hubungan pekerja-pengurus yang berjaya adalah kepercayaan. Apabila rasa percaya diri kuat antara pekerja dan pengurus, ia menambahkan kecekapan pada elemen produktiviti tempat kerja yang lain.

Pembangunan Pekerja

Perkembangan pekerja memerlukan beberapa tahap kepercayaan. Pengurus meluangkan masa untuk menganalisis prestasi pekerja dan membuat rancangan pengembangan untuk membantu pekerja bertambah baik. Pekerja mempercayai bahawa panduan pengurus adalah tepat. Sekiranya kemahiran pekerja tidak dikembangkan dengan baik, ia boleh memberi kesan negatif terhadap kerjayanya. Pengurus mempercayai bahawa pekerja akan melaksanakan rancangan pembangunan dan terlibat dalam mesyuarat pemantauan berkala untuk memperbaiki program. Pelan pembangunan pekerja memerlukan dedikasi dari pekerja dan pengurus. Pengurus dan pekerja mempercayai bahawa rancangan itu akan dilaksanakan untuk kepentingan semua orang yang terlibat.

Ubah

Ikatan kepercayaan yang kuat antara pengurus dan pekerja adalah penting dalam melaksanakan perubahan syarikat. Apabila syarikat memperkenalkan program perisian baru atau mengumumkan perubahan jabatan dalam organisasi, pekerja melihat kepada pengurus mereka untuk mengetahui bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi setiap anggota staf. Untuk melaksanakan perubahan dengan betul, pekerja perlu mempercayai bahawa pengurus memberikan maklumat yang tepat. Ini menjadi penting sekiranya khabar angin mengenai pemberhentian pekerja akibat perubahan syarikat mula beredar melalui syarikat. Agar organisasi berjaya melaksanakan perubahan, pekerja perlu mempercayai pengurus mereka.

Perolehan

Apabila kepercayaan di tempat kerja tetap utuh, dinamik berfungsi dengan baik. Apabila kepercayaan dilanggar, hubungan pegawai-pengurus akan terjejas. Salah satu ciri pasukan pengurusan yang dapat mengembangkan kepercayaan dengan pekerja adalah kredibiliti. Kakitangan bergantung kepada pengurusan untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai topik-topik penting seperti gaji, penyerahan tugas dan kenaikan pangkat. Maklumat yang tepat dan tepat pada masanya membantu mengembangkan kredibiliti pengurus di mata pekerja. Maklumat yang salah merosakkan kredibiliti itu, dan ikatan kepercayaan dapat dipatahkan. Apabila pekerja tidak lagi mempercayai pengurusan, ini dapat mewujudkan keadaan perolehan pekerja yang meningkat.

Kesetiaan

Rasa kepercayaan yang kuat dalam hubungan pekerja-pengurus mendorong kesetiaan dari kedua-dua belah pihak. Apabila seorang pengurus meminta pekerja melampaui tugas tugasnya untuk menyelesaikan projek penting, pekerja itu mempercayai bahawa dia dapat melakukan pekerjaan itu dan bersetuju untuk melakukan usaha tambahan itu. Untuk membalasnya, pengurus boleh membenarkan pekerja cuti tanpa izin untuk mengurus masalah peribadi, dengan mempercayai bahawa pekerja akan terus berhubungan dengan pengurus dan akhirnya kembali ke tugasnya. Rasa kesetiaan yang meningkat di kedua-dua belah pihak, yang disokong oleh kepercayaan bersama, dapat meningkatkan produktiviti syarikat dan mengekalkan pengekalan pekerja.