Cara Mengkonfigurasi Jam Penggera Android

Di antara banyak ciri yang disertakan dalam sistem operasi Android adalah kemampuan untuk menetapkan satu atau lebih penggera untuk berdering pada tarikh dan waktu yang anda pilih. Peranti Android juga membolehkan anda menetapkan suara penggera khusus, yang dapat berupa suara penggera tradisional, nada dering atau muzik yang tersimpan di perangkat anda. Akhirnya, peranti ini membolehkan anda memilih sama ada penggera berulang pada satu hari atau hingga tujuh hari seminggu. Keupayaan untuk mengkonfigurasi banyak penggera berguna jika anda memerlukan peringatan penggera yang konsisten pada masa yang berlainan.

1

Buka aplikasi "Jam" pada peranti Android anda. Aplikasi Jam dapat dibuka dari ikon "Aplikasi" di layar utama peranti, atau dengan membuka menu "Semua Program" dan memilih "Jam."

2

Ketik "Penggera" dan "Tambah Penggera."

3

Pilih waktu dan "AM" atau "PM."

4

Masukkan keterangan untuk Penggera, seperti "Bangunkan", jika pilihan itu tersedia di peranti Android anda.

5

Klik "Suara Penggera", dan pilih bunyi penggera, jika pilihan itu tersedia di peranti anda.

6

Pilih "Ulangi" untuk memilih hari dalam seminggu penggera akan berbunyi.

7

Klik "Selesai," "Simpan," atau "Tetapkan Penggera" untuk menyimpan tetapan yang anda masukkan. Klik "Tambah Penggera" sekali lagi untuk menambahkan penggera lain, jika mahu.