Apakah Kesan Keuntungan atau Kerugian dalam Organisasi Perniagaan?

Matlamat utama bagi kebanyakan perniagaan adalah memperoleh keuntungan. Menjana keuntungan dalam persekitaran perniagaan sering menunjukkan bahawa organisasi menawarkan barang atau perkhidmatan yang diinginkan oleh pengguna dengan harga yang berpatutan. Membangunkan pelanggan yang kuat dan kelebihan daya saing terhadap syarikat lain di pasaran mungkin memerlukan banyak masa dan usaha pihak pengurusan kerana berusaha menghasilkan barang atau perkhidmatan yang diinginkan yang menghasilkan keuntungan. Organisasi perniagaan yang tidak dapat menyelesaikan fungsi ini mungkin menghadapi kemungkinan kehilangan wang dari operasi mereka dan berurusan dengan akibat kerugian kewangan.

Petua

Kesan positif syarikat menjana keuntungan adalah kemampuan syarikat untuk mengembangkan dan mengembangkan operasinya. Keuntungan perniagaan membolehkan syarikat meningkatkan penghidupan pemilik, pengurus dan pekerja mereka. Kerugian yang disebabkan oleh operasi perniagaan mempunyai kesan keuntungan yang berlawanan. Syarikat yang menghadapi pengurangan pangsa pasar dari permintaan pengguna yang lebih rendah atau penurunan dalam kitaran perniagaan mungkin terpaksa mengurangkan output operasi. Kerugian perniagaan yang konsisten boleh memaksa syarikat itu muflis.

Keuntungan Membolehkan Pertumbuhan

Kesan positif syarikat menjana keuntungan operasi adalah kemampuan syarikat untuk mengembangkan dan mengembangkan operasinya. Syarikat sering melabur semula sejumlah keuntungan yang diperoleh dari operasi semasa menjadi peluang perniagaan baru atau mengembangkan operasi semasa untuk meningkatkan output perniagaan. Peluang ini biasanya diambil sehingga syarikat dapat meningkatkan pangsa pasar mereka dalam persekitaran perniagaan dan menghasilkan keuntungan lebih lanjut dari operasi yang diperluas. Syarikat juga boleh memilih untuk memasuki pasaran ekonomi asing untuk memanfaatkan peluang keuntungan berpotensi di negara maju atau negara berkembang.

Keuntungan Meningkatkan Mata Wang Pekerja

Keuntungan perniagaan sering membolehkan syarikat meningkatkan penghidupan pemilik, pengurus dan pekerja mereka. Ini mungkin termasuk meningkatkan tahap pampasan dan menawarkan bonus prestasi atau tambahan waktu percutian. Ganjaran ini juga dapat menghasilkan muhibah positif dengan pekerja.

Pekerja mungkin bersedia bekerja lebih keras dan meningkatkan kecekapan mereka untuk memperoleh lebih banyak keuntungan bagi syarikat. Hubungan simbiosis ini membolehkan perniagaan menjana lebih banyak keuntungan dari operasi perniagaan dan membayar sebahagian kecil daripada keuntungan ini kepada pekerja berdasarkan prestasi mereka.

Kerugian Mengurangkan Operasi

Kerugian yang disebabkan oleh operasi perniagaan mempunyai kesan keuntungan yang berlawanan. Syarikat yang menghadapi pengurangan pangsa pasar dari permintaan pengguna yang lebih rendah atau penurunan dalam kitaran perniagaan mungkin terpaksa mengurangkan output operasi. Pengurangan ini mungkin termasuk pemberhentian pekerja, menjual peralatan atau aset dan menutup kemudahan perniagaan yang kurang berprestasi. Syarikat mungkin perlu mengambil langkah tambahan bergantung pada konsistensi kerugian perniagaan dan apakah kaedah pengurangan awal mereka telah mengurangkan kesan kerugian operasi.

Kerugian Menjadi Kemuflisan

Kerugian perniagaan yang konsisten boleh memaksa syarikat itu muflis. Walaupun banyak perniagaan cuba mengelakkan kemuflisan dengan menjual perniagaan kepada pesaing atau mendapatkan pembiayaan tambahan untuk meneruskan operasi, kebangkrutan mungkin merupakan pilihan terakhir. Perniagaan kecil yang berprestasi mungkin memerlukan pemilik perniagaan untuk menyatakan kebankrapan peribadi, bergantung pada bagaimana syarikat itu diatur.

Kemuflisan perniagaan mungkin merupakan proses yang panjang dan sukar, bergantung pada ukuran syarikat dan aspek lain yang berkaitan dengan operasi perniagaan. Menyatakan kebankrapan juga boleh menimbulkan riak ekonomi yang mempengaruhi syarikat lain dalam persekitaran perniagaan.