Cara Memasukkan Saham SMB atau NFS Dengan Ubuntu

SMB (Blok Mesej Server) adalah protokol rangkaian yang digunakan untuk berbagi akses ke fail, pencetak dan port bersiri antara komputer Linux atau Unix dan komputer Windows. NFS (Sistem Fail Rangkaian) adalah protokol yang digunakan untuk berkongsi fail melalui rangkaian. Sistem operasi Ubuntu Linux menyokong kedua-dua protokol SMB dan NFS. Perintah mount Linux digunakan untuk menghubungkan direktori di komputer Ubuntu ke bahagian. Setelah dipasang, saham dapat diakses melalui direktori yang disebut dalam perintah mount.

SMB

1

Klik kanan pada desktop dan klik pilihan "Buka di Terminal" untuk mengakses command prompt.

2

Ketik perintah berikut untuk memasang pakej sistem fail Samba:

sudo apt-get pasang smbfs

3

Ketik perintah berikut untuk memasang bahagian Samba:

mount -t smbfs -o username = win_name, password = win_pass // share_point / mount_point

Ganti "win_name" dengan nama pengguna Windows anda. Ganti "win_pass" dengan kata laluan Windows anda. Ganti "share_point" dengan direktori saham Samba. Gantikan "mount_point" dengan titik mount pada mesin Ubuntu.

4

Ketik perintah berikut untuk menavigasi ke bahagian Samba yang dipasang:

cd / mount_point

Ganti "mount_point" dengan nama direktori dari titik mount pada komputer Ubuntu.

NFS

1

Klik kanan pada desktop dan klik pilihan "Buka di Terminal" untuk mengakses command prompt.

2

Taipkan arahan berikut untuk memasang pakej klien NFS:

sudo apt-get install nfs-common

3

Ketik perintah berikut untuk menunjukkan titik pemasangan untuk alamat IP tertentu:

showmount -e 192.168.2.0

Ganti "192.168.2.0" dengan alamat IP pelayan yang mengandungi bahagian NFS.

4

Ketik perintah berikut untuk memasang direktori bersama:

sudo mount -o soft, intr, rsize = 8192, wsize = 8192 192.168.2.0:/NFS_share / mount_point

Ganti "192.168.2.0" dengan alamat IP pelayan NFS. Ganti "NFS_share" dengan nama direktori di pelayan NFS. Gantikan "mount_point" dengan nama titik mount pada komputer Ubuntu.

5

Ketik perintah berikut untuk menavigasi ke direktori NFS:

cd / mount_point

Ganti "mount_point" dengan nama direktori dari titik mount pada komputer Ubuntu.