Kepentingan Perkhidmatan Pelanggan dalam Sumber Manusia

Jabatan sumber manusia di beberapa syarikat telah mengembangkan reputasi malang sebagai tidak ramah, tidak membantu atau merendahkan pekerja atau pemohon yang memerlukan bantuan. Untuk mengatasi gambaran negatif ini, banyak profesional sumber manusia telah menerapkan falsafah HR sebagai profesion perkhidmatan pelanggan di mana pekerja semasa atau berpotensi adalah pelanggan.

Isu dalam Sumber Manusia

Jabatan sumber manusia wujud untuk menangani masalah seperti insurans kesihatan, pakej pampasan, latihan dan masalah lain yang kelihatan rumit dan membingungkan banyak pekerja. Oleh kerana profesional sumber manusia menangani masalah ini setiap hari, mereka sering memahaminya jauh lebih baik daripada kebanyakan pekerja lain dan kadang-kadang tidak menyedari betapa membingungkan mereka dengan mereka yang kurang tenggelam di dalamnya. Apabila profesional sumber manusia kelihatan kesal atau tidak sabar dengan pertanyaan pekerja, mereka boleh merosakkan moral pekerja secara keseluruhan dan menyumbang kepada perolehan yang lebih tinggi. HR juga bertanggungjawab untuk proses pengambilan pekerja di banyak syarikat, sehingga prestasi staf HR dalam menangani pemohon pekerjaan dapat mempengaruhi kemampuan syarikat untuk merekrut orang yang berkualiti tinggi. Di syarikat kecil dengan hanya satu orang HR,isu-isu ini menjadi semakin penting.

Mentaliti Perkhidmatan Pelanggan

Mentaliti perkhidmatan pelanggan dalam HR memerlukan semua kakitangan HR untuk berurusan dengan pekerja syarikat sebagai pelanggan dalaman dan melihat misi jabatan HR sebagai misi perkhidmatan pelanggan. Ini bermaksud bahawa setiap pekerja mesti dianggap sebagai pelanggan yang dihargai yang selalu boleh diharapkan untuk diperlakukan dengan penuh maruah dan rasa hormat. Salah satu cara untuk mengukur prestasi perkhidmatan pelanggan jabatan HR adalah dengan melakukan tinjauan terhadap semua pekerja.

Tinjauan Perkhidmatan Pelanggan

Banyak perniagaan menggunakan borang maklum balas pelanggan untuk mengukur kepuasan pelanggan dan mencari masalah sehingga mereka dapat diperbetulkan. Matlamat tinjauan perkhidmatan pelanggan sumber manusia adalah sama, kecuali bahawa pekerja dianggap sebagai pelanggan jabatan sumber manusia. Untuk merancang tinjauan seperti itu, tanyakan kepada karyawan permintaan apa yang mereka buat dari sumber daya manusia, seberapa penting permintaan itu, karyawan SDM yang terlibat dan seberapa baik layanan tersebut sesuai dengan harapan. Anda juga boleh meminta pekerja menilai interaksinya dengan HR pada skala satu hingga lima untuk kesopanan, ketepatan masa dan kualiti. Jenis tinjauan ini dapat mendedahkan bidang yang memerlukan pekerjaan serta mengenal pasti pekerja HR yang kerjanya melebihi atau di bawah standard yang diharapkan.

Pelanggan Luaran

Jabatan HR juga dapat berperanan dalam meningkatkan perkhidmatan terhadap pelanggan luar. HR sering bertanggungjawab untuk menjalankan program latihan dan insentif. Sekiranya jabatan HR anda unggul dalam memberikan perkhidmatan pelanggan yang baik untuk pelanggan dalaman, ia juga dapat berkongsi kemahiran itu dengan pekerja dengan mengadakan sesi latihan perkhidmatan pelanggan dengan program insentif untuk memberi penghargaan kepada pekerja yang cemerlang dalam membuat pelanggan gembira. Jabatan sumber manusia boleh menjadi pusat berpengaruh untuk kecemerlangan perkhidmatan pelanggan di seluruh syarikat.