Cara Mengira Kadar Gaji Akhir untuk Pekerja yang Dikecualikan di California

Sebagai majikan California, anda mesti membayar gaji akhir tepat pada waktunya atau anda mungkin dikenakan denda. Anda juga mesti memasukkan gaji percutian terakru dalam pembayaran gaji akhir pekerja. Apabila anda memberhentikan pekerja, anda mesti membayar semua gaji akhir setelah diberhentikan. Anda mesti membayar gaji akhir dalam masa 72 jam selepas pekerja berhenti, atau pada masa dia berhenti sekiranya dia telah memberi notis sekurang-kurangnya 72 jam. Undang-undang ini berlaku untuk pekerja yang dikecualikan dan yang tidak dikecualikan. Oleh kerana pekerja yang dikecualikan biasanya dibayar gaji dan bukannya gaji setiap jam, adalah penting untuk mengetahui cara mengira kadar gaji pekerja yang dikecualikan dengan betul supaya anda dapat membayarnya untuk waktu percutian yang terakru, dan juga tempoh gaji separa jika ada.

1

Hitung kadar gaji akhir untuk pekerja yang dikecualikan yang biasanya dibayar setiap minggu dengan membahagikan kadar gaji mingguan biasa dengan jumlah jam yang diharapkan dia bekerja, yang biasanya akan menjadi 40 untuk pekerja sepenuh masa. Ini memberi anda kadar per jam, yang boleh anda gunakan untuk mengira gaji percutiannya yang terakru dan gaji untuk tempoh kerja terakhirnya.

2

Tentukan kadar gaji pekerja yang dikecualikan yang dibayar dua minggu sekali dengan membahagikan gaji tetapnya dengan nombor yang dijangka dia bekerja, yang biasanya 80 untuk pekerja sepenuh masa.

3

Tentukan kadar gaji akhir bagi pekerja yang dikecualikan yang menerima gaji separuh bulanan dengan menggandakan gaji tetapnya dengan 24 untuk menentukan gaji tahunannya, dan membahagikan nombor itu dengan 52 untuk mendapatkan gaji mingguannya. Bahagikan jumlah itu dengan bilangan jam mingguan biasa untuk menentukan kadar jamnya.

4

Cari kadar gaji akhir setiap jam pekerja dikecualikan dengan mengalikan gajinya dengan 12, membahagi dengan 52 dan membahagi dengan bilangan jam mingguan biasa.