Jenis Penilaian Yang Digunakan oleh Jabatan Sumber Manusia

Pengurus atau jabatan sumber manusia boleh melakukan penilaian untuk meramalkan prestasi masa depan pekerja. Penilaian tertentu sangat membantu apabila seseorang individu dianggap sebagai calon untuk kedudukan terbuka di perniagaan kecil. Penilaian boleh memberitahu syarikat jika bakal pekerja mampu memenuhi pekerjaan dan jika dia mempunyai set kemahiran yang sesuai. Penilaian lain memberi tumpuan kepada keperibadian pekerja berpotensi dan semasa dan motivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan.

Penilaian Kognitif dan Personaliti

Pengurus sumber manusia atau jabatan perniagaan kecil boleh melakukan ujian kognitif untuk menilai pengetahuan dan kecerdasan sebelum memberikan tawaran pekerjaan kepada calon. Hasil ujian tersebut dapat memberi tahu majikan tentang apakah calon mempunyai kemampuan intelektual untuk pekerjaan itu atau tidak. Hasil ujian juga dapat menunjukkan sama ada ciri keperibadian individu sesuai dengan keperluan pekerjaan. Sebagai contoh, orang yang sangat introvert mungkin tidak sesuai untuk pekerjaan yang memerlukan hubungan pelanggan yang luas. Penilaian keperibadian dapat mengenal pasti kekuatan seseorang, serta ciri-ciri yang berpotensi memudaratkan, dari segi kedudukan.

Penilaian Motivasi

Untuk memastikan bakal pekerja sesuai dengan organisasi, pengurus sumber manusia boleh melakukan inventori motivasi dan penilaian organisasi. Inventori motivasi menilai apa yang dikehendaki oleh individu, walaupun motivasi dapat berubah dari masa ke masa. Ideanya adalah untuk mencari orang yang motivasinya sejajar dengan matlamat organisasi. Apabila kesesuaian ini berlaku, pekerja cenderung mencapai tahap prestasi yang tinggi. Hasil ujian juga dapat digunakan untuk kaunseling kerjaya apabila ada bukaan.

Penilaian Mengikut Standard Prestasi

Huraian pekerjaan yang jelas dengan jangkaan prestasi khusus untuk setiap pekerjaan membantu syarikat menilai prestasi pekerja. Pengurus sumber manusia mungkin bertanggungjawab untuk mengembangkan deskripsi pekerjaan dan standard prestasi yang dinyatakan dalam istilah seperti hasil, kualiti, kos dan kuantiti. Pekerja kemudiannya boleh menjalani tinjauan rutin oleh ketua jabatan atau pengurus.

Penilaian Organisasi

Penilaian organisasi melihat bidang syarikat untuk mengetahui apa yang berfungsi dan yang tidak. Penilaian ini dibuat untuk mengetahui tentang konteks di mana individu pekerja melakukan pekerjaan mereka. Sumber manusia melihat perkara seperti struktur organisasi, aliran kerja, hasil dan kepuasan pelanggan. Hasil ujian digunakan untuk mencari peluang untuk meningkatkan komitmen dan penglibatan pihak pekerja.