Bagaimana Saya Memohon Kod CAGE?

Kod Komersial dan Entiti Kerajaan, atau CAGE, adalah nombor pengenalan persekutuan untuk perniagaan yang berkontrak dengan kerajaan. Semua syarikat yang ingin berniaga dengan kerajaan persekutuan mesti mendapatkan kod CAGE. Ini terkait dengan profil syarikat yang mengandungi maklumat asas, yang digunakan agensi pemerintah untuk menentukan dengan cepat apakah syarikat sesuai untuk kontrak tertentu sebelum membaca proposal tawaran. Kerajaan memberikan kod CAGE setelah pemilik perniagaan mendaftar sebagai kontraktor pada Pendaftaran Kontraktor Pusat.

1

Kumpulkan dokumentasi yang sesuai. Anda mesti memberikan Nombor Pengenalan Majikan (EIN) atau nombor ID Cukai (TIN) dan nombor Sistem Penomboran Universal Data (DUNS). Anda boleh mendapatkan EIN atau TIN dari laman web Internal Revenue Service. Anda boleh mendapatkan nombor DUNS dari laman web Dun & Bradstreet.

2

Pergi ke laman web Pendaftaran Kontraktor Pusat. Klik butang "Mulakan Pendaftaran Baru".

3

Masukkan nama anda, nombor DUNS syarikat, Doing Business As (DBA) syarikat anda dan alamat. Klik "Teruskan Pendaftaran"

4

Periksa setiap halaman aplikasi dan masukkan maklumat mengenai jumlah pekerja yang anda miliki, struktur perniagaan anda dan jenis produk atau perkhidmatan yang anda tawarkan. Anda juga mesti memberikan kod Sistem Pengelasan Industri Amerika Utara (NAICS) syarikat anda serta Klasifikasi Bekalan Persekutuan dan kod perkhidmatan produk untuk produk yang anda jual. Aplikasi ini juga akan meminta data kewangan, seperti nombor akaun bank dan maklumat Transfer Dana Elektronik (EFT) sehingga agensi yang anda kontrak dapat mengirim pembayaran. Klik butang "Hantar" di halaman terakhir.